κλιματική ενέργεια

Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Απρίλιος 2022

Ιστορικό χαμηλό για τον λιγνίτη τον Απρίλιο του 2022, χαμηλά τετραετίας για το ορυκτό αέριο και ΑΠΕ στην τρίτη ιστορικά υψηλότερη επίδοσή τους σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ.