Όθων Καμινιάρης

Όθων Καμινιάρης

Ερευνητής πολιτικής

Η θέσπιση δίκαιων κανόνων και η συμμόρφωση σε αυτούς είναι, για τον Όθωνα, κομβικής σημασίας διαδικασίες προς την επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος, το οποίο επιδιώκει μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική του πορεία.

Ο Όθων είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Έχει λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές από το ίδιο Τμήμα, όπου σήμερα εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή, υπό την Έδρα UNESCO στην Κλιματική Διπλωματία, εξετάζοντας την επιρροή του συστήματος της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή στις σχετικές δημόσιες πολιτικές των κρατών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

Πριν ενταχθεί στην ομάδα του Green Tank το 2021, είχε απασχοληθεί  σε ερευνητικά προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και του Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής (ΕΕΕΠ), σχετικά με ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης, διαμόρφωσης και αποτελεσματικότητας περιβαλλοντικών πολιτικών και πρακτικών, με έμφαση στις κλιματικές και ενεργειακές, καθώς και στάσεων και αντιλήψεων αναφορικά με την κλιματική αλλαγή.

Έχει εργαστεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΕΕΠ, ενώ έχει συνεργαστεί με το Υπουργείο Παιδείας και το ΕΛΙΑΜΕΠ, γύρω από ζητήματα βιωσιμότητας, κλιματικής ουδετερότητας, δίκαιης μετάβασης, τη σχέση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την κλιματική αλλαγή, αλλά και το ρόλο της εκπαίδευσης στις διαδικασίες αυτές. Τέλος, στον ιδιωτικό τομέα έχει εργαστεί σε Ευρωπαϊκά προγράμματα στο κομμάτι της κατάρτισης ενηλίκων πάνω στον αγροδιατροφικό τομέα.