Κλίμα και βιοποικιλότητα

Διάλεξη της Ιόλης Χριστοπούλου με θέμα το κλίμα και τη βιοποικιλότητα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στις 11 Νοεμβρίου 2021.

Η Ιόλη Χριστοπούλου ήταν προσκεκλημένη ομιλήτρια στο πλαίσιο του μαθήματος «Κλιματική Διπλωματία» που διδάσκει η Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του Green Tank κα Εμμανουέλα Δούση.

Παρουσιάζοντας στοιχεία για την απώλεια της βιοποικιλότητας, την κατάστασή της σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα, αλλά και τις επιδόσεις της διεθνούς κοινότητας στα μέτρα που έχει πάρει για την προστασία της, η Ιόλη Χριστοπούλου ανέδειξε την πίεση που υφίσταται η βιοποικιλότητα σήμερα, η οποία εξελίσσεται σε μία οικολογική κρίση.

Εξετάζοντας τις βασικές απειλές που οδηγούν στην απώλεια αυτή, εστίασε στην κλιματική κρίση ως την τρίτη ιεραρχικά  απειλή προς τη βιοποικιλότητα, η οποία επιδεινώνει την κατάσταση της φύσης. Μάλιστα, αναμένεται η πίεση αυτή να ενταθεί περισσότερο όσο εξελίσσεται η κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, ανέδειξε πώς η απώλεια της βιοποικιλότητας συνεισφέρει στην κλιματική κρίση και στη μείωση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων σε αυτή.

Ουσιαστικά, πρόκειται για δυο αλληλένδετες κρίσεις, οι οποίες οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες, και η μια ενισχύει την άλλη, ενώ και οι δύο απαιτούν επείγουσες λύσεις.

Τόνισε, όμως, ότι ενώ οι στόχοι για την προστασία της βιοποικιλότητας και του κλίματος είναι αμοιβαία υποστηρικτικοί, η εφαρμογή λύσεων για τη μία κρίση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες για την άλλη, ώστε οι λύσεις να είναι πιο αποτελεσματικές και όχι επιβαρυντικές.

Μετά την παρουσίαση της Ιόλης Χριστοπούλου ακολούθησε συζήτηση με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.