Οι άνθρωποι μας

Η ομάδα μας

Ιόλη Χριστοπούλου
Ιόλη Χριστοπούλου

Συνιδρύτρια – Διευθύντρια πολιτικής

Νίκος Μάντζαρης
Νίκος Μάντζαρης

Συνιδρυτής – Αναλυτής πολιτικής

Ιωάννα Θεοδοσίου
Ιωάννα Θεοδοσίου

Συνεργάτιδα πολιτικής