Οι άνθρωποι μας

Εταίροι

Ιόλη Χριστοπούλου
Ιόλη Χριστοπούλου

Συνιδρύτρια – Διευθύντρια πολιτικής

Νίκος Μάντζαρης
Νίκος Μάντζαρης

Συνιδρυτής – Αναλυτής πολιτικής