Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2030 θα είναι καθοριστικά για τη στροφή της πορείας της ανθρωπότητας προς μία βιώσιμη κατεύθυνση που θα ενσωματώνει την περιβαλλοντική διάσταση σε όλες τις πτυχές του οικονομικού και κοινωνικού γίγνεσθαι. Παρόλο που η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί έναν αναγνωρισμένο παγκόσμιο στόχο, που αποτυπώνεται στους 17 Στόχους του ΟΗΕ οι οποίοι συμφωνήθηκαν το 2015, η πρόκληση παραμένει.

Το Green Tank επιδιώκει την επίσπευση της μετάβασης αυτής μέσα από την έρευνα, την ανάλυση και τις προτάσεις πολιτικής που προωθεί, σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιαίτερο πεδίο ενδιαφέροντος και δραστηριοποίησης αποτελεί η Δίκαιη Μετάβαση των περιφερειών που εξαρτώνται από την εξόρυξη λιγνίτη προς βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Η μονοκαλλιέργεια λιγνίτη για δεκαετίες έχει οδηγήσει  τις τοπικές οικονομίες σε πολυεπίπεδη εξάρτηση από την εξορυκτική δραστηριότητα, αφήνοντας ταυτόχρονα βαθιά τα σημάδια της στο περιβάλλον και την υγεία των πολιτών. Ξεκινώντας από τη Δυτική Μακεδονία, επιδιώκουμε να μη αφεθεί κανένας πολίτης αβοήθητος στις 42 λιγνιτικές περιφέρειες της Ευρώπης, καθώς η Ευρώπη βαδίζει στην αναντίστρεπτη πορεία της προς μια οικονομία μηδενικού άνθρακα.

wheat-4105682_ Ioannis Ioannidis_Pixabay

Νέα