Βιοποικιλότητα & Φυσικοί Πόροι

Ο πλούτος σε φυσικούς πόρους και η ποικιλία των μορφών ζωής κάνουν τον πλανήτη μας μοναδικό.

Όμως σήμερα ο πλανήτης κινδυνεύει. Η υποβάθμιση χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, η αλόγιστη χρήση και υπερ-εκμετάλλευση των πόρων, η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση και τα ξενικά εισβλητικά είδη έχουν δημιουργήσει μία πρωτοφανή οικολογική κρίση. Ξεπερνώντας τα φυσικά όρια του πλανήτη, είμαστε αντιμέτωποι με την απώλεια της βιοποικιλότητας και μαζί με την απώλεια των αγαθών και λειτουργιών που η φύση απλόχερα μας παρέχει, βάζουμε σε κίνδυνο τα θεμέλια της κοινωνικής ευημερία, της ευμάρειας και της ασφάλειας.

Ο ρυθμός και το μέγεθος της απειλής απαιτεί άμεση δράση σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

To Green Tank επιδιώκει, μέσα από τις συνεργασίες, την έρευνα και τις αναλύσεις που διεξάγει, τη διαμόρφωση προτάσεων ώστε να αλλάξουν οι πολιτικές και πρακτικές του παρελθόντος με στόχο να τεθούν ως προτεραιότητα η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Μάθετε περισσότερα για το έργο που υλοποιούμε: Προτεραιότητα στη φύση

old-world-swallowtail-2467415_ jaxbartram_Pixabay

Νέα