Πολιτική Απορρήτου

H ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για μας. Δεσμευόμαστε ότι θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία συγκεντρώνουμε ή επεξεργαζόμαστε. Αναγνωρίζουμε τις υποχρεώσεις μας που προκύπτουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την ελληνική νομοθεσία.

Το Green Tank

To Green Tank είναι μία δεξαμενή σκέψης για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στοχεύει στη διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων και προώθηση λύσεων πολιτικής για ένα βιώσιμο μέλλον.

Το Green Tank είναι μία ανεξάρτητη, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Στο Green Tank δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπο μας.

Δεν θα γνωστοποιήσουμε ιδιωτικές πληροφορίες σας σε τρίτους, έκτος αν έχουμε την άδειά σας. Ποτέ δεν πουλήσουμε, νοικιάσουμε ή διανείμουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή δημοσιοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα, μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας.

Θα γνωστοποιήσουμε τα στοιχεία σας μόνο αν υποχρεωθούμε να το κάνουμε από το νόμο.

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει αυτός ο ιστότοπος και γιατί τα συλλέγουμε

Όταν πλοηγήστε στον ιστότοπο μας παραμένετε ανώνυμοι.

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης του χρήστη. Τα στοιχεία αυτά μας βοηθούν να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία χρήσης του ιστότοπου μας. Ειδικότερα, τα δεδομένα που συλλέγονται, βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας και για να δούμε τη διαδρομή τους μέσα στον ιστότοπο.

Για την ανάλυση και επεξεργασία αυτών των δεδομένων, χρησιμοποιούμε Google Analytics, η οποία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.  Σημειώστε ότι η Google Analytics καταγράφει τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική σας αναγνώριση, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι εκτελών την επεξεργασία.

Η απενεργοποίηση των cookies θα αποτρέψει την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής και της πλοήγησης σας στον ιστότοπο μας.

Σύνδεσμοι σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Όταν χρησιμοποιείτε έναν σύνδεσμο για να μεταφερθείτε από τον ιστότοπο μας σε άλλον ιστότοπο, η Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Green Tank δεν ισχύει. Κάθε ιστότοπος έχει τη δική του πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για αυτές τις πολιτικές.

Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στη σελίδα «Επικοινωνία» ή απευθείας από τον σύνδεσμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βρίσκεται στη σελίδα «Επικοινωνία», κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί / θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε εκτελώντα την επεξεργασία.

Τα δεδομένα που θα παρέχετε συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας θα καταχωρηθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα μας σταλούν μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι διακομιστές SMTP προστατεύονται από TLS (γνωστό ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας κρυπτογραφία SHA-2, 256-bit πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς υπολογιστές και συσκευές.

Η φόρμα επικοινωνίας δεν συλλέγει cookies ούτε και συλλέγει άλλες πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη (διεύθυνση IP, πρόγραμμα πλοήγησης, λειτουργικό σύστημα κτλ).

Τα δεδομένα που σας ζητάμε να μας κοινοποιήσετε (όνομα, επώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση / email) και θα χρησιμοποιηθούν από μας είναι τα ελάχιστα ώστε το Green Tank να ανταποκριθεί στο αίτημα σας.

Σχετικά με τον διακομιστή αυτού του ιστότοπου

Όλη η επισκεψιμότητα μεταξύ του ιστότοπου μας και του προγράμματος περιήγησής σας είναι κρυπτογραφημένη μέσω πρωτοκόλλου HTTPS.

Οι εκτελούντες την επεξεργασία με τους οποίους συνεργαζόμαστε

Χρησιμοποιούμε εκτελούντες την επεξεργασία για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκ μέρους μας. Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν επιλεγεί προσεκτικά και συμμορφώνονται με τη νομοθεσία. Tα τρίτα μέρη είναι εγκατεστημένα στις ΗΠΑ και συμμορφώνονται με την Ασφάλεια Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ και συμμορφώνονται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων, συγκεκριμένα:

  • Google (google analytics)

Δικαιώματα φυσικών προσώπων (υποκειμένου των δεδομένων) πάνω στα δεδομένα που συλλέγουμε

Τα φυσικά πρόσωπα έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα πάνω στα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε. Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@thegreentank.gr ή τηλεφωνικά στο 210-7233384.

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και να μας ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε.

Δικαίωμα στην διόρθωση δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αλλαγή, διόρθωση ή συμπλήρωση λανθασμένων ή ανακριβών πληροφοριών που σας αφορούν που έχουμε συλλέξει.

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν τα οποία έχουμε συλλέξει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων,

Δικαίωμα περιορισμού ή αποκλεισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορισμό ή αποκλεισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που σας αφορούν, εκτός κι αν υφίστανται επιτακτικοί ή νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας,

Δικαίωμα Διαγραφής Δεδομένων, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

Δικαίωμα Καταγγελίας

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παραβιάσεις δεδομένων

Σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων  του ιστοτόπου μας, από το οποίο ενδέχεται να προκληθεί κίνδυνος στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων τα οποία αφορά το περιστατικό, θα γνωστοποιήσουν το εν λόγω περιστατικό στην Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εντός 72 ωρών.

Ορισμός Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων συνολικά των ατόμων που επικοινωνούν και συνεργάζονται με το Green Tank είναι το Green Tank – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία: The Green Tank, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 50, 10676 Αθήνα, τηλ. 210-7233384, info@thegreentank.gr.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει περιοδικά. Δεν θα σας ενημερώσουμε ρητά για αυτές τις αλλαγές. Αντ’ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές και επικαιροποίησεις της πολιτικής.

Αποδοχή της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Με τη νόμιμη χρήση της σελίδας του Green Tank, συνεπάγεται ότι έχουμε την έγκρισή σας για την συλλογή και χρήση των πληροφοριών από το Green Tank, όπως διατυπώνεται στην παρούσα «Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».

Τελικές διατάξεις

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού των δικαιωμάτων. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από το Green Tank που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.

Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μπορείτε να απευθυνθείτε στο Green Tank καλώντας στο τηλ.: 210 7233384, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@thegreentank.gr.