Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή

Από τον Απρίλιο του 2024, η παρούσα ανάλυση αφορά την ηλεκτροπαραγωγή σε ολόκληρη την επικράτεια και βασίζεται στα τελευταία διαθέσιμα μηνιαία δεδομένα του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεδεμένο δίκτυο και του ΔΕΔΔΗΕ για τα μη διασυνδεμένα νησιά.

Για την περίοδο πριν τον Απρίλιο του 2024, γινόταν συγκριτική ανάλυση των τάσεων στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής του διασυνδεδεμένου δικτύου της Ελλάδας, με βάση μόνο τα στοιχεία των μηνιαίων δελτίων του ΑΔΜΗΕ.