Ποιοι είμαστε

To Green Tank είναι μία ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης που διαμορφώνει λύσεις πολιτικής για ένα βιώσιμο μέλλον.

Slide1-1
Στοχεύοντας στη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης:
  • παρακολουθούμε και μελετάμε τις επιστημονικές, πολιτικές και νομικές εξελίξεις και βασίζουμε το έργο μας στην τεκμηρίωση και την ανάλυση δεδομένων.
  • διαμορφώνουμε εμπεριστατωμένες προτάσεις πολιτικής και αναπτύσσουμε εναλλακτικές επιλογές.
  • συμμετέχουμε σε δημόσιες διαβουλεύσεις.
  • καλλιεργούμε τη διάδραση και τη συνεργασία με φορείς και οργανισμούς.
  • ενδυναμώνουμε τον δημόσιο διάλογο.
Δείτε το έργο μας.
Οι δράσεις μας αφορoύν στο τρίπτυχο της βιώσιμης ανάπτυξης: περιβάλλον – κοινωνία – οικονομία, με έμφαση:
Tο Green Tank συμμετέχει ενεργά σε δίκτυα, συμμαχίες, εκστρατείες και συνεργασίες με οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών από την Ελλάδα και την Ευρώπη, όπως Beyond Fossil Fuels (πρώην EBC), Balkan Coal Network, CAN Europe Network, Community Power Coalition, Think Sustainable Europe (TSE) Network.
Συμμετέχει επίσης στη διεθνή συνεργασία για την προστασία του διασυνοριακού ποταμού Αώου/Vjosa «Σώζοντας τον τελευταίο ποταμό ελεύθερης ροής στην Ευρώπη» και στην ευρωπαϊκή εκστρατεία για την υιοθέτηση του νέου νόμου της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης Restore Nature.
Από την ίδρυσή του υλοποιεί δράσεις με στόχο τη μετάβαση προς ένα βιώσιμο μέλλον. Οι δράσεις εντάσσονται σε έργα όπως:

Το Green Tank είναι μία ανεξάρτητη, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2018. Διαβάστε το καταστατικό μας εδώ.

Χτίζει στη μακρά εμπειρία των συν-ιδρυτών του σε θέματα περιβαλλοντικής, κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής που εμπλουτίζεται από μία δυναμική ομάδα που έχει όρεξη συμμετοχής στην προσπάθεια για επιτυχή μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Υποστηρίζεται από Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από έμπειρους ανθρώπους με διαφορετικές επαγγελματικές πορείες σχετικές με το αντικείμενο και την αποδοτική λειτουργία του οργανισμού. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής συμβάλλουν στη στρατηγική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες του Green Tank.

Γνωρίστε την ομάδα μας.