Ποιοι είμαστε

To Green Tank είναι μία ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης που διαμορφώνει λύσεις πολιτικής για ένα βιώσιμο μέλλον.

20180330_083510
Οι δράσεις μας αφορoύν στο τρίπτυχο της βιώσιμης ανάπτυξης: περιβάλλον – οικονομία – κοινωνία, με έμφαση στη:
  • Διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων,
  • Αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, και τη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση,
  • Μετάβαση προς μία βιώσιμη οικονομία,
  • Προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας και συνοχής και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.
Στοχεύοντας στη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης:
  • Καλλιεργούμε τη διάδραση και τη συνεργασία με φορείς και οργανισμούς,
  • Συμμετέχουμε και ενδυναμώνουμε τον δημόσιο διάλογο,
  • Παρακολουθούμε, ερευνούμε και αναλύουμε τις επιστημονικές, πολιτικές και νομικές εξελίξεις,
  • Διαμορφώνουμε εμπεριστατωμένες προτάσεις και αναπτύσσουμε εναλλακτικές επιλογές προς εμπλεκόμενους φορείς και τους λαμβάνοντες αποφάσεις.

Το Green Tank είναι μία ανεξάρτητη, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2018. Διαβάστε το καταστατικό μας εδώ.

Το Green Tank χτίζει στη μακρά εμπειρία της ιδρυτικής εταιρικής ομάδας του σε θέματα περιβαλλοντικής, κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής.

To Green Tank υποστηρίζεται από Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από έμπειρους ανθρώπους με διαφορετικές επαγγελματικές πορείες σχετικές με το αντικείμενο και την αποδοτική λειτουργία του οργανισμού. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής συμβάλλουν στη στρατηγική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες του Green Tank.