Ετήσιοι Απολογισμοί

Οι ετήσιοι απολογισμοί δίνουν μία συνολική εικόνα των δράσεων και των oικονομικών του Green Tank για το κάθε έτος.

Ετήσιος απολογισμός 2018

Ετήσιος απολογισμός 2019

Ετήσιος απολογισμός 2020

Ετήσιος απολογισμός 2021

powder-snow-496875 Cocoparisienne _ Pixabay