Ετήσιοι Απολογισμοί

Οι ετήσιοι απολογισμοί δίνουν μία συνολική εικόνα των δράσεων και των oικονομικών του Green Tank για το κάθε έτος.

Ετήσιος απολογισμός 2018

Ετήσιος απολογισμός 2019

powder-snow-496875 Cocoparisienne _ Pixabay