Δίκαιη Μετάβαση

Η Ευρώπη βαδίζει δίχως επιστροφή προς μια οικονομία μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος. Η εξέλιξη του ενεργειακού μίγματος σε Ελλάδα και Ευρώπη δείχνει ότι η εποχή του λιγνίτη και του λιθάνθρακα έχει τελειώσει. Το μεγάλο ζητούμενο είναι αυτή η αναντίστρεπτη ενεργειακή μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα να πραγματοποιηθεί με δίκαιο τρόπο για τις κοινωνίες εκείνες που για δεκαετίες θυσίαζαν την ποιότητα ζωής τους προκειμένου να στηρίξουν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στις 31 λιγνιτικές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δύο ελληνικές λιγνιτικές περιοχές – η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη- η τοπική οικονομία στηρίχτηκε, για δεκαετίες, σχεδόν αποκλειστικά στην εξορυκτική δραστηριότητα με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων. Πλέον, η στροφή του παραγωγικού μοντέλου των περιοχών αυτών σε βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία αποτελεί τη νέα ευρωπαϊκή αναπτυξιακή στρατηγική στον δρόμο προς το 2050.

Το Green Tank στοχεύει μέσα από την έρευνα, τις μελέτες, τις προτάσεις πολιτικής και τη δράση του να στηρίξει τη Δίκαιη Μετάβαση σε Ελλάδα και Ευρώπη σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

IMG_7585

Εκθέσεις - Αναλύσεις

Νέα