Επενδύοντας στη βιοποικιλότητα για ένα βιώσιμο μέλλον

Η Ιόλη Χριστοπούλου συμμετείχε στο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, στη θεματική ενότητα «Πράσινες επενδύσεις για ένα βιώσιμο μέλλον – Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση» με τίτλο εισήγησης «Επενδύοντας στη βιοποικιλότητα για ένα βιώσιμο μέλλον».

Κατά τη διάρκεια της εισήγησή της, η Ιόλη Χριστοπούλου παρουσίασε τη διαθεσιμότητα και τους τρόπους αξιοποίησης των πόρων – ευρωπαϊκών και εθνικών – για τη βιοποικιλότητα, καθώς και τους νέους στόχους που θέτει η νέα ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030.

Εστιάζοντας αρχικά στην ευρωπαϊκή εικόνα,  σχολίασε πως από τα 86 δις ευρώ που κατευθύνθηκαν σε δράσεις για τη βιοποικιλότητα (το 8% του προϋπολογισμού) την περίοδο 2014-2020, το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και ένα πολύ μικρότερο ποσοστό από τα ταμεία της Πολιτικής Συνοχής. Ωστόσο, όπως είπε χαρακτηριστικά, «αν δούμε ακόμα πιο προσεκτικά στα στοιχεία τότε προκύπτει ότι στα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής αντιστοιχούν τα χαμηλότερα μερίδια χρηματοδοτήσεων για τη βιοποικιλότητα ανά ταμείο» ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτών κατευθύνεται σε δράσεις που συμβάλλουν μόνο έμμεσα ή μερικώς στη βιοποικιλότητα, ανάμεσά τους και δράσεις όπως η διαχείριση λυμάτων.

Η νέα Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα όμως θέτει νέους πιο φιλόδοξους και μετρήσιμους στόχους όχι μόνο για την προστασία της φύσης – βάσει των οποίων πλέον η Ένωση επιδιώκει τον χαρακτηρισμό 30% της έκτασης της ως προστατευόμενες περιοχές και το 10% ως αυστηρά προστατευόμενες περιοχές καθώς και τη δημιουργία οικολογικών διαδρόμων –  αλλά και για την αποκατάσταση της φύσης. Ανάμεσά σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται η αποκατάσταση 25000 χλμ ποταμών ως ελεύθερης ροής, η φύτευση 3 δις δέντρων, και πιο σημαντικό η διαμόρφωση ενός νέου  ευρωπαϊκού νόμου για την αποκατάσταση της φύσης βάσει των οποίων θα καταρτιστούν Εθνικά Σχέδια για την αποκατάσταση της φύσης.

Εξετάζοντας πόσοι πόροι απαιτούνται για την υλοποίηση αυτής της νέας στρατηγικής, η Ιόλη Χριστοπούλου αναφέρθηκε σε εκτιμήσεις για το σύνολο των αναγκών που ανέρχονται σε 482 δις ευρώ για τη δεκαετία 2021-2030. Ωστόσο, παρόλο που στο επίπεδο του σχεδιασμού οι προβλέψεις σε δαπάνες δείχνουν ήδη μια σημαντική αυξητική τάση, παραμένει ένα σημαντικό χρηματοδοτικό κενό ακόμα κι αν προστεθούν στους ευρωπαϊκούς πόροι, οι κρατικοί και ιδιωτικοί πόροι.

Αναφερόμενη ειδικά στην Ελλάδα, επεσήμανε ότι πρέπει  να σκεφτούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις ευκαιρίες χρηματοδότησης ώστε όχι μόνο να καλύψουμε τις ανάγκες του δικτύου Natura 2000 και της εφαρμογής των υπόλοιπων πολιτικών για τη βιοποικιλότητα (π.χ. ξενικά είδη), στις οπoίες η χώρα έχει σημαντικές εκκρεμότητες, αλλά και να ανταποκριθούμε σε νέες δεσμεύσεις τις οποίες έχουμε υιοθετήσει ως χώρα και των απαιτήσεων εφαρμογής που θα εισάγει η κατάρτιση και υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για την Αποκατάσταση της Φύσης.

Η Ιόλη Χριστοπούλου ολοκλήρωσε την εισήγησή της καταθέτοντας προτάσεις για αξιοποίηση της φύσης ως βάσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη˙ τη δημιουργία της εθνικής ταυτότητας «Nature Greece»˙ την επένδυση σε πράσινες φυσικές υποδομές (ή αλλιώς λύσεις βασισμένες στη φύση)˙ τις συνδυαστικές δράσεις για τη φύση και το κλίμα˙την ενίσχυση της πρόληψης των φυσικών καταστροφών και της πολιτικής προστασίας.

Στην ενότητα «Πράσινες Επενδύσεις για ένα βιώσιμο μέλλον – Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» συμμετείχαν:

  • Εμμανουήλ Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Πελοπίδας Καλλίρης, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  • Παντελής Κοροσιάδης, Προϊστάμενος Επιτελικής Δομής, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
  • Σπύρος Οικονόμου, Πρόεδρος, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Αναστάσιος Τόσιος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΥΔΑΠ
  • Νάσος Σοφός, Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης

Τον συντονισμό είχε ο Κωνσταντίνος Βλάχος, Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2022.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εισήγηση της Ιόλης Χριστοπούλου εδώ: