Οι προκλήσεις για το μέλλον μετά το χαμηλό εκπομπών ΣΕΔΕ στην Ελλάδα το 2023

Για την ετήσια έκθεση του Green Tank για τις εκπομπές των τομέων του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) – όπου για το 2023 διαπιστώθηκε ιστορικό χαμηλό εκπομπών άνθρακα σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση – μίλησε η Ιωάννα Σούκα στη δημοσιογράφο Σοφία Χρήστου και τη διαδικτυακή έκδοση της «Καθημερινής».

Η αναλύτρια δεδοµένων και βασική συντάκτρια της έκθεσης σημείωσε πως η πρόοδος της Ελλάδας και η µείωση των εκποµπών αερίων κατά 71% από το 2005 στον τομέα ηλεκτρισμού & θερμότητας οφείλονται κυρίως στη συρρίκνωση της χρήσης λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η χρήση του αερίου έχει αυξηθεί στην ηλεκτροπαραγωγή το πρώτο πεντάμηνο του 2024, δημιουργώντας μια ανησυχητική τάση για το μέλλον.

Αναφορικά με τις εκπομπές της βιομηχανίας, η Ιωάννα Σούκα σχολίασε ότι στα διυλιστήρια υπάρχει διαχρονικά µία γενικότερη στασιµότητα, ενώ οι τσιµεντοβιοµηχανίες εµφανίζουν αυξηµένες εκποµπές αερίων µετά την πανδηµία παρά το γεγονός πως ο κλάδος βρίσκεται σε διαδικασία απανθρακοποίησης.

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο στο kathimerini.gr εδώ.

H έκθεση «Τάσεις στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών στην ΕΕ και την Ελλάδα 2005-2023» είναι διαθέσιμη εδώ.