Παρατηρητήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων

Οι πολίτες κάνουν πράξη τη Δίκαιη Μετάβαση
Τελευταία ανανέωση: Μάρτιος 2023
Τι είναι οι Ενεργειακές Κοινότητες;

Είναι αστικοί συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Είναι το εργαλείο που έχουν οι πολίτες για να συμμετάσχουν στην ενεργειακή μετάβαση, παράγοντας καθαρή ενέργεια συλλογικά και προωθώντας την ενεργειακή δημοκρατία.

Έργα Ενεργειακών Κοινοτήτων

Μέχρι σήμερα τα έργα των Ενεργειακών Κοινοτήτων (ΕΚοιν) είναι κυρίως: α) έργα αυτοπαραγωγής για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των μελών τους (έργα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού), και β) εμπορικά έργα ΑΠΕ, τα οποία μέσω της συμμετοχής στην αγορά αποφέρουν κέρδη στα μέλη της κοινότητας.

Τον Νοέμβριο 2022 οι ενεργές Ενεργειακές Κοινότητες στο σύνολο της επικράτειας είναι 1,406. Συγκριτικά με τον Νοέμβριο 2021 (1,036 ενεργές Εκοιν) σημειώνεται αύξηση 36%, ενώ σε σχέση με τον Μάιο 2022 (1,258 ενεργές ΕΚοιν) παρατηρείται αύξηση 12%.

Στην Κεντρική Μακεδονία είναι συνδεδεμένα τα περισσότερα έργα ΑΠΕ από ενεργειακές κοινότητες (243.6 MW). Στη δεύτερη θέση ωστόσο βρίσκεται η Θεσσαλία (198.9 MW), η οποία είναι πέμπτη στο πλήθος ενεργειακών κοινοτήτων, και ακολουθούν η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη (104.7 MW), η Στερεά Ελλάδα (67.2 MW) και η Δυτική Μακεδονία (63 MW) οι οποίες βρίσκονται αντίστοιχα στην έκτη, έβδομη και δεύτερη θέση όσον αφορά το πλήθος των ενεργειακών κοινοτήτων.

Το ενδιαφέρον των τοπικών κοινωνιών για σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων δεν ταυτίζεται με τη δυνατότητά τους να υλοποιήσουν έργα, καθώς οι Περιφέρειες με τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ έργων ΕΚοιν δεν συμπίπτουν με αυτές όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός ΕΚοιν.

Εμπορικά έργα Ενεργειακών Κοινοτήτων

  • Τον Νοέμβριο 2022 καταγράφονται 799.54 MW εγκατεστημένης ισχύος έργων ΑΠΕ Ενεργειακών Κοινοτήτων στην επικράτεια που αντιστοιχούν σε 1,124 έργα. Αποτελούν το 14% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος έργων ΑΠΕ, ενώ αντιστοιχούν σε αύξηση 71.4% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2021 (466.5 MW).

Αύξηση 9% στον αριθμό αιτούμενων έργων ΕΚοιν (Νοε 2021 – Νοε 2022).

Αύξηση 10.2 % στην αιτούμενη ισχύ έργων ΕΚοιν (Νοε 2021 – Νοε 2022).

Το 46.6% των αιτήσεων του Νοεμβρίου 2022 έχει απορριφθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ λόγω αδυναμίας σύνδεσης.

Από τη συνολική ισχύ των αιτήσεων έργων ΑΠΕ από ΕΚοιν είναι ηλεκτρισμένο το 17.1% ή 799.54 MW.

Αυτοπαραγωγή απο Ενεργειακές Κοινότητες

  • Τον Νοέμβριο 2022 σημειώνονται 147 αιτήσεις για έργα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμoύ από Ενεργειακές Κοινότητες.
  • Η Δυτική Ελλάδα είναι η Περιφέρεια με τη μεγαλύτερη ζήτηση για τέτοια έργα (33 αιτήσεις), η οποία μέχρι τότε δεν είχε κανένα αίτημα για έργο εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από ΕΚοιν. Ακολουθεί η Δυτική Μακεδονία (31 αιτήσεις) και η Κεντρική Μακεδονία (20 αιτήσεις).

Αύξηση 425% στα αιτήματα για σύνδεση έργων εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από ΕΚοιν στην επικράτεια (Νοε 2021 – Νοε 2022).

87 MW συνολική ισχύς αιτούμενων έργων (Νοε 2022).

8 ηλεκτρισμένα έργα ισχύος μόλις 3.17 MW που αποτελούν το 3.6% της συνολικά αιτούμενης ισχύος από ΕΚοιν.

49% των αιτήσεων σύνδεσης έργων εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από ΕΚοιν (72 σε σύνολο 147) απορρίφθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ λόγω αδυναμίας σύνδεσης και 12.2% ακυρώθηκε (18 αιτήσεις).

Πορεία αυτοπαραγωγής

  • Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση οδήγησε τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες στη χρήση των ΑΠΕ για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών, είτε μέσα από την αυτοπαραγωγή σε ατομικό επίπεδο (ενεργειακός συμψηφισμός – εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός) είτε μέσα από τη συλλογική αυτοπαραγωγή (εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός από Ενεργειακές Κοινότητες).
  • Σημειώθηκε αύξηση 62.5% (από 499 σε 811 αιτήσεις μεταξύ Νοε 2021 – Νοε 2022) στο πλήθος των αιτήσεων έργων εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού συνολικά, δηλαδή από Ενεργειακές Κοινότητες και άλλους φορείς (όπως αγρότες, νομικά πρόσωπα κ.ά.). Αντίστοιχα, αυξήθηκε η ισχύς κατά 140.3% (από 90.78 MW σε 218.18 MW) την περίοδο Νοεμβρίου 2021 – Νοεμβρίου 2022.
  • Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των αιτήσεων αυτοπαραγωγής μέσω του μηχανισμού του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), δηλαδή της αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μεμονωμένα από πολίτες και επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις τέτοιων έργων αυξήθηκαν κατά 157% και η αιτούμενη ισχύς αυξήθηκε κατά 199.5% στη διάρκεια του τελευταίου έτους (Νοε 2021 – Νοε 2022).

Προηγούμενες Αναλύσεις

Τα νέα μας