κλιματική αλλαγή & ενέργεια

Ο νέος κανονισμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και οι συνέπειές του για την Ελλάδα

Ανάλυση του Νίκου Μάντζαρη μετά την ολοκλήρωση των τριμερών διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες για τον νέο Κανονισμό λειτουργίας της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το ακανθώδες ζήτημα της συμμετοχής ή μη μονάδων κάρβουνου σε μηχανισμούς διασφάλισης ισχύος (ΜΔΙ).

Αιολικά πάρκα και διατήρηση της βιοποικιλότητας

Συμμετοχή του Green Tank στην ημερίδα με θέμα «Επίδειξη καλών πρακτικών με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων των αιολικών πάρκων στη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα», που οργάνωσαν το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και η Nature Conservation Consultants ΕΠΕ (NCC) στις 13 Δεκεμβρίου 2018.

Δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

Στις 3 Δεκεμβρίου 2018, το Green Tank κατέθεσε αναλυτικές παρατηρήσεις στη δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που οργάνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.