κλιματική αλλαγή & ενέργεια

Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Δεκέμβριος 2022

Το 2022 είναι το πρώτο έτος στην ιστορία όπου η ηλεκτρική ενέργεια που παράχθηκε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μεγάλα υδροηλεκτρικά (23667 GWh) ξεπέρασε αυτή από ορυκτό αέριο και λιγνίτη μαζί (23534 GWh )!

Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Δεκέμβριος 2022

Στους πέντε πρώτους μήνες (Αύγουστος-Δεκέμβριος) της οκτάμηνης περιόδου μείωσης της κατανάλωσης ορυκτού αερίου που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα βρίσκεται στο -18.2% σε σχέση με τον μέσο όρο πενταετίας, υπερβαίνοντας έτσι τον ευρωπαϊκό στόχο του -15%, και στο -31% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021. Παρά τη μικρή αύξηση των εισαγωγών ρωσικού αερίου τον Δεκέμβριο, το 2022 έκλεισε με μείωση κατά 68.3% των ρωσικών εισαγωγών σε σχέση με το 2021.

Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Νοέμβριος 2022

Οι ΑΠΕ μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά διευρύνουν το προβάδισμά τους έναντι των ορυκτών καυσίμων στους 11 πρώτους μήνες του 2022. Τον Νοέμβριο, πρώτο μήνα εφαρμογής της ευρωπαϊκής υποχρέωσης για μείωση της κατανάλωσης κατά 10% την περίοδο Νοεμβρίου 2022-Μαρτίου 2023 σε σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας, η Ελλάδα βρίσκεται στο -8.1%.

Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Νοέμβριος 2022

Η Ελλάδα συνεχίζει την πορεία μείωσης της κατανάλωσης αερίου αγγίζοντας το -20% κατά το τετράμηνο Αυγούστου-Νοεμβρίου σε σχέση με τον μέσο όρο πενταετίας, και υπερβαίνοντας έτσι κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες τον στόχο του -15% που έθεσε η ΕΕ-27 για την περίοδο Αυγούστου 2022-Μαρτίου 2023. Συνεχίζει να είναι πρακτικά μηδενική η εξάρτηση από τη Ρωσία τον Νοέμβριο.