κλιματική αλλαγή & ενέργεια

Προς ένα κλιματικά ανθεκτικό μέλλον μηδενικών εκπομπών: Ο Κλιματικός Νόμος της Ελλάδας

Στη διαδικτυακή συζήτηση σχετικά με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο που διοργάνωσε η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα σε συνεργασία με το WWF Ελλάς, συμμετείχε ο Νίκος Μάντζαρης, την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021. 

Μέτρα Κομισιόν και χρηματιστήριο ρύπων

Δήλωση του Νίκου Μάντζαρη στον Φίλη Καϊτατζή και την εφημερίδα Political σχετικά με τα αποτελέσματα της πρόσφατης έκθεσης του Green Tank για τις τάσεις στο ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Τάσεις στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

Η Ελλάδα είχε την 3η καλύτερη κλιματική επίδοση στην Ευρώπη στους τομείς που υπάγονται στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) σύμφωνα με τη νέα ανάλυση του Green Tank – Καθοριστική η ραγδαία μείωση της λιγνιτικής παραγωγής – Στάσιμες οι εκπομπές της βιομηχανίας

Κλιματική ουδετερότητα: Κλειδί η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων

Άρθρο γνώμης της Ιόλης Χριστοπούλου για τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διέπουν τον σχεδιασμό σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης που η Ελλάδα έχει στη διάθεση της το επόμενο διάστημα που δημοσιεύτηκε στο capital.gr.

Κλιματική Κρίση, Νομοθεσία και Πολιτική

Ομιλία με τίτλο «Κλιματική Κρίση, Νομοθεσία και Πολιτική» έδωσε ο Νίκος Μάντζαρης στις 2 Ιουλίου 2021 στους φοιτητές του μεταπτυχιακού μαθήματος «Περιβαλλοντική Νομοθεσία, Περιβάλλον και Διοίκηση» του τμήματος Βιολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.

Προτάσεις για το Κλίμα και τη Φύση

Συμμετοχή της Ιόλης Χριστοπούλου στην εκδήλωση που διοργάνωσαν οι Πράσινοι, με τίτλο «Ποια πολιτική για τις ΑΠΕ; Υπερασπίζοντας ΚΑΙ το Κλίμα ΚΑΙ τη Φύση», την Πέμπτη 24.06.2021.