Πρόγραμμα ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών

Το Green Tank συμμετείχε δυναμικά με δύο παρουσιάσεις στο εξάμηνο πρόγραμμα ενδυνάμωσης για περιβαλλοντικές οργανώσεις του Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Το πρόγραμμα ως στόχο είχε να υποστηρίξει περιβαλλοντικές οργανώσεις στα επόμενα βήματά τους και να μεγιστοποιήσει τον κοινωνικό τους αντίκτυπο, παρέχοντάς τους ευκαιρίες για δικτύωση και τη συμμετοχή σε διαδικτυακές επιμορφωτικές δραστηριότητες για την οργανωσιακή τους εξέλιξη, τη διαχείριση περιβαλλοντικών προκλήσεων και την αειφορία, καθώς και για τη λήψη υπηρεσιών συμβουλευτικής. Υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Cyclades Preservation Fund και του Ionian Environment Foundation. Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος 44 οργανώσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα διαφόρων ενδιαφερόντων από όλη την Ελλάδα.

Στις 27 Απριλίου 2021, η Ιόλη Χριστοπούλου έδωσε διάλεξη με θέμα «Προστασία της φύσης: Η πολιτική διάσταση», όπου ανέλυσε το ιστορικό και τις πρόσφατες εξελίξεις στην πολιτική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ενώ έκανε και μια αποτίμηση της πορείας υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα.

Στις 28 Μαΐου 2021, ο Νίκος Μάντζαρης μίλησε για την «Κλιματική πολιτική σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο». Ξεκινώντας από τα θεμελιώδη επιστημονικά ευρήματα για την κλιματική κρίση, συνέχισε με τις βασικότερες εξελίξεις στην παγκόσμια, ευρωπαϊκή και εθνική κλιματική πολιτική, και κατέληξε με τον ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει η κοινωνία των πολιτών στη διαμόρφωση κλιματικής πολιτικής και την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών συνηγορίας.

* Το Social Dynamo είναι μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη που προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα, με άξονες τη μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση. Στόχος του είναι η βιωσιμότητα των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και του κοινωνικού αντίκτυπου του έργου τους, μέσα από την ανάδειξη και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την παροχή ευκαιριών για συνεργασία και δικτύωση.  Στρατηγικοί εταίροι του Social Dynamo είναι οι Δήμοι Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, ενώ υποστηρίζεται και από ένα ευρύ δίκτυο μεντόρων, εκπαιδευτών, φορέων και εταιρειών.