Σχόλια στο ενδιάμεσο κείμενο Διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) 2023- 2027

Το Green Tank και το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, MedINA, κατέθεσαν κοινά σχόλια και προτάσεις επί του ενδιάμεσου κειμένου Διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) 2023- 2027, την 1η Νοεμβρίου 2021.

Κεντρικός άξονας των σχολίων και των προτάσεων είναι το γεγονός ότι η ΚΓΠ για την περίοδο 2023 – 2027 δίνει την ευκαιρία στη χώρα να ανακατευθύνει τον γεωργικό τομέα σε βιώσιμα πρότυπα και πρακτικές και ταυτόχρονα αναδεικνύει τη γεωργία σε έναν σημαντικό «παίκτη» για την επιτυχία της πράσινης μετάβασης.

Προτάσεις, μάλιστα, προς την κατεύθυνση αυτή έχουν προκύψει από τις δράσεις του MedINA σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, όπως είναι τα Κύθηρα και κυρίως η Λήμνος, στην οποία μέσω του προγράμματος Terra Lemnia που υλοποιεί το MedINA από κοινού με ποικίλους φορείς, μεταξύ των οποίων και το Green Tank, αναδεικνύονται καλές πρακτικές που θα πρέπει να υποστηριχθούν κατά τη νέα περίοδο.

Επίσης, τονίζεται η διασύνδεση της ΚΓΠ με άλλους τομεακούς και περιφερειακούς σχεδιασμούς, όπως τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα ΕΣΠΑ και το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τις ευρύτερες δυνατότητες αξιοποίησης της χρηματοδοτικής περιόδου 2021 – 2027 για έναν πράσινο μετασχηματισμό κομβικών κλάδων της οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός, έχει ήδη αναδείξει το Green Tank στην πρόσφατη έκθεσή του «Ευκαιρίες χρηματοδότησης για ένα βιώσιμο μέλλον κατά την περίοδο 2021-2027».

Ειδικότερα τα σχόλια, τα οποία συνοδεύονται από συγκεκριμένες προτάσεις, εστιάζουν σε έξι θεματικές:

  • Την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
  • Τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα
  • Τα βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα
  • Την κλιματική φιλοδοξία
  • Τα δάση
  • Τη διακυβέρνηση

Αναλυτικά τα σχόλια και τις προτάσεις του Green Tank και του MedINA μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Το κείμενο της Διαβούλευσης επί του οποίου έγιναν τα σχόλια είναι διαθέσιμο εδώ.