Ανάπτυξη Ικανοτήτων του «Δικτύου Μελών» της ΣυμΑΤΑ – Υλοποιήθηκε το πρώτο σεμινάριο με θέμα τη συνηγορία

Υλοποιήθηκε το πρώτο σεμινάριο ανάπτυξης ικανοτήτων των οργανώσεων που αποτελούν το «Δίκτυο Μελών» της Συμμαχίας για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη – ΣυμΑΤΑ με θέμα τη συνηγορία.

Το σεμινάριο της συνηγορίας, με κύρια εισηγήτρια την Ιόλη Χριστοπούλου, Διευθύντρια πολιτικής του Green Tank, εκκίνησε από μία ιστορική αναδρομή στην έννοια της βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυξης στο διεθνές επίπεδο καθώς και στην ενσωμάτωσή της τόσο στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο Σύνταγμα της Ελλάδας. Με αυτήν την αφετηρία, εισήγαγε την έννοια της συνηγορίας και το πώς σχετίζεται με τη διαπιστωμένη ανάγκη του «Δικτύου Μελών» της ΣυμΑΤΑ για ενδυνάμωση ώστε οι οργανώσεις να προωθούν πιο αποτελεσματικά τα αιτήματά τους για την προστασία  και την ανάπτυξη του τόπου τους, δηλαδή για την αειφόρο τοπική ανάπτυξη.

Στη συνέχεια, σε μια διαδραστική συζήτηση, παρουσίασε ποια είναι τα μέσα και τα εργαλεία συνηγορίας καθώς και τις προϋποθέσεις επιτυχών δράσεων συνηγορίας. Έμφαση δόθηκε στην ανάγκη προσεκτικού σχεδιασμού των δράσεων, των στόχων αλλά και της επιλογής των φορέων στους οποίους θα απευθυνθούν οι οργανώσεις για την προώθηση των θέσεών τους, καθώς και στα μέσα παρέμβασης. Συστατικό στοιχείο αυτού του σχεδιασμού είναι η καλή προετοιμασία με ανάλυση και τεκμηρίωση γύρω από τα εκάστοτε ζητήματα.

Στο τέλος, μέσα από ασκήσεις επί υποθετικών σεναρίων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να προετοιμάσουν ένα σχέδιο δράσεων συνηγορίας αλλά και να σκεφτούν πώς οι δράσεις συνηγορίας μπορούν να ενταχθούν στο μέλλον της ΣυμΑΤΑ.

Εξάλλου, στο τέλος του έργου και μετά την ολοκλήρωση των υπόλοιπων θεματικών υποστήριξης θα συνδιαμορφωθεί κοινός οδικός χάρτης για την περαιτέρω ανάπτυξή της ΣυμΑΤΑ, στον οποία η συνηγορία αναμένεται να έχει σημαντική θέση.

Το σεμινάριο που έλαβε χώρα διαδικτυακά στις 6/6/2022, ήταν μία από τις δράσεις που έχει αναλάβει το Green Tank ως εταίρος του έργου «Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη (ΣυμΑΤΑ)».

Η συνέχεια των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων περιλαμβάνει σεμινάρια Εξεύρεσης Πόρων, Αειφόρου Τοπικής Ανάπτυξης, συναντήσεις δικτύωσης και συμμετοχικά εργαστήρια, αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση (mentoring) για το «Δίκτυο Μελών» από τη «Δεξαμενή Υποστήριξης» με την ενεργό συμμετοχή της «Ομάδας Πρωτοβουλίας».

Η ΣυμΑΤΑ-Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη έχει ως στόχο την ενδυνάμωση και δικτύωση περιφερειακών οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών (ΚτΠ) με δράση για την αειφόρο τοπική ανάπτυξη – το λεγόμενο «Δίκτυο Μελών» – προσφέροντας τους ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης σε θέματα συνηγορίας, αειφόρου τοπικής ανάπτυξης, εσωτερικής οργάνωσης και διακυβέρνησης από έγκριτους εθνικούς και υπερ-εθνικούς φορείς – την «Ομάδα Πρωτοβουλίας» – και εξειδικευμένους συνεργάτες της «Δεξαμενής Υποστήριξης».

Το έργο «Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη (ΣυμΑΤΑ)» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το MedINA και εταίρο το The Green Tank.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr