Κοινό υπόμνημα σχετικά με την εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου στη Ελλάδα

Το Green Tank, μαζί με εννέα οκτώ περιβαλλοντικές οργανώσεις (ΑΡΧΕΛΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, GREENPEACE, MEDASSET, WWF Ελλάς), απέστειλε κοινό υπόμνημα προς τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα τις νομοθετικές, πολιτικές και άλλες εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου για το περιβάλλον στην Ελλάδα.

Το υπόμνημα εστιάζει στην περίοδο από το 2020, όταν είχε πραγματοποιηθεί σχετική συνάντηση στην Ελλάδα. Αφορά αφενός ανοιχτές υποθέσεις επί παραβάσει (ή και καταδικαστικές αποφάσεις της Ελλάδας) και αφετέρου άλλες περιπτώσεις διαφαινόμενης μη συμμόρφωσης της χώρας με την ενωσιακή νομοθεσία.

Έχει σκοπό την ανάπτυξη ενός τεκμηριωμένου και εποικοδομητικού διαλόγου με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εξάλλου πέρα από το να λειτουργεί ως θεσμοφύλακάς του ενωσιακού δικαίου, δημοσιεύει τακτικά ανασκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόμνημα πατώντας σε αυτόν τον σύνδεσμο.