Πρώτη συνάντηση εργασίας του έργου ARTEMIS στη Μασσαλία

Διεκδικώντας την αναγνώριση της αξίας των θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας στην περιοχή της Μεσογείου για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ο κύριος στόχος του ARTEMIS είναι να επιταχύνει την αποκατάστασή τους, ενσωματώνοντας τις ζωτικής σημασίας οικοσυστημικές υπηρεσίες τους σε δημόσια και ιδιωτικά σχήματα διακυβέρνησης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, οι εταίροι του έργου συζήτησαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές καινοτομίες των τεσσάρων πιλοτικών περιοχών που περιλαμβάνονται στο έργο, καθώς και τις οικονομικές και διοικητικές προκλήσεις.

Αντάλλαξαν επίσης απόψεις και προσεγγίσεις σχετικά με τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δέσμευση του μπλε άνθρακα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αξία αναψυχής για τον τουρισμό.

Ως εταίρος του έργου, το The Green Tank θα συνεργαστεί στενά με την ομάδα του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ για την ελληνική πιλοτική περιοχή στον όρμο Ατζικιάρι του Δήμου Σητείας (Κρήτη), ο οποίος βρίσκεται εντός περιοχής Natura 2000 (GR4320006), εστιάζοντας κυρίως στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων πολιτικής και στην εμπλοκή ενδιαφερόμενων φορέων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία είναι εταίρος του έργου. Το The Green Tank θα συμβάλει επίσης στις δράσεις πολιτικής του έργου που στοχεύουν σε μεσογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ιόλη Χριστοπούλου περιέγραψε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της διακυβέρνησης στην Ελλάδα, ιδίως σε σχέση με τους στόχους της χώρας για την αποκατάσταση. Μοιράστηκε επίσης ορισμένα σχετικά σημεία από την ειδική εκδήλωση για τον μπλε άνθρακα που συνδιοργάνωσε το The Green Tank κατά το 9ο Συνέδριο Our Ocean Conference, στο πλαίσιο του έργου ARTEMIS.

Τα σχεδιαζόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν την αποτελεσματική αποκατάσταση των λιβαδιών ποσειδώνιας, πρακτικά εργαλεία και προτάσεις για τους ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και έτοιμες προς χρήση κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση των οικοσυστημικών υπηρεσιών τους.

Η πρώτη συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία, στις 15-16 Μαΐου 2024, στα γραφεία του Plan Bleu.

Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική αποστολή του Interreg Euro-MED Programme για τη Φυσική Κληρονομιά και υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2026.