Πρώτη συνάντηση για τη νέα θητεία της Επιτροπής «Φύση 2000»

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Ιουνίου η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής «Φύση 2000» με τη νέα της σύνθεση, η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη για τριετή θητεία (2024-2027).

Η Επιτροπή «Φύση 2000» αποτελεί το κεντρικό, επιστημονικό, γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και των μέτρων προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας. Στην Επιτροπή Φύση 2000 συμμετέχουν ακαδημαϊκοί και ερευνητικές με διαφορετικές ειδικότητες, εκπρόσωποι υπουργείων και των περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Πρόεδρος της Επιτροπής έχει οριστεί ο Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Παναγιώτης Παφίλης

H Iόλη Χριστοπούλου είναι εκ νέου μία εκ των δύο τακτικών εκπροσώπων των περιβαλλοντικών οργανώσεων και έχει οριστεί αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

Οι μη κυβερνητικές, περιβαλλοντικές οργανώσεις συμμετέχουν με εκπροσώπους από το Green Tank και το WWF Ελλάς ως τακτικά μέλη, όπως επίσης και από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την iSea ως αναπληρωματικά μέλη.

Διαβάστε περισσότερα για το έργο της Επιτροπής Φύση 2000 εδώ.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα στο σχετικό δελτίο Τύπου από το YΠΕΝ.