Το Green Tank για το σχέδιο υπουργικής απόφασης για το net billing

To Green Tank κατέθεσε τα σχόλιά του στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του net billing, η οποία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 6 Ιουλίου.

Σε γενικές γραμμές η υπουργική απόφαση κρίνεται θετική για τη στήριξη της αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, αν και η καθυστέρηση των 15 μηνών για την έκδοσή της έθεσε σε κίνδυνο τη μεγάλη πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία τρία χρόνια.

Τα ειδικότερα σχόλια του Green Tank αφορούν τους εξής άξονες:

  1. Αποσαφήνιση της δυνατότητας δημοτικών επιχειρήσεων τηλεθερμάνσεων να εφαρμόζουν εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό.
  2. Δυσκολία στην εφαρμογή της ΥΑ στην περίπτωση Ενεργειακών Κοινοτήτων με μέλη διαφορετικών κατηγοριών (μικρές επιχειρήσεις, ευάλωτα νοικοκυριά κ.ά).
  3. Θετική η πρόβλεψη ο ΔΑΠΕΕΠ να έχει τον ρόλο του ΦοΣΕ για τους οικιακούς αυτοπαραγωγούς δίχως κόστος για τα νοικοκυριά. Προτείνεται το ίδιο να ισχύσει και για τις Ενεργειακές Κοινότητες από πολίτες και ΜμΕ.
  4. Πρόταση να δοθούν επιπλέον δυνατότητες διαμοιρασμού αυτοπαραγόμενης ενέργειας σε Ενεργειακές Κοινότητες που κάνουν εικονικό ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό και δεν θέλουν να αποζημιωθούν το πλεόνασμα της ενέργειάς της από την αγορά.
  5. Διασφάλιση της προτεραιότητας των αιτήσεων σε περίπτωση μετατροπής από εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό σε εικονικό ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό.
  6. Απλοποίηση των διαδικασιών για επιτάχυνση της εγκατάστασης συστημάτων αυτοπαραγωγής.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα σχόλια που καταθέσαμε εδώ.