Διαβουλεύσεις ΥΠΕΝ για περιβαλλοντικές επιπτώσεις νέων χρήσεων γης στα λιγνιτικά πεδία

Το Υπουργείο Περιβάλλοντoς και Eνέργειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) των πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (ΖΑΠ) Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου- Κλειδιού- Αχλάδας και Μεγαλόπολης σχετικά με τον καθορισμό των νέων χρήσεων γης στα λιγνιτικά πεδία.

Τις σχετικές ανακοινώσεις μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

  • για την Πτολεμαΐδα εδώ
  • για τη Μεγαλόπολη εδώ
  • για το Αμύνταιο – Κλειδί – Αχλάδα εδώ.