Ιόλη Χριστοπούλου

Ιόλη Χριστοπούλου

Συνιδρύτρια – Διευθύντρια πολιτικής

Σε όλη την ακαδημαϊκή και επαγγελματική της πορεία, η Ιόλη έχει επικεντρωθεί σε θέματα δικαίου, πολιτικής και διακυβέρνησης που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, μελετώντας και συμμετέχοντας στα διαρκώς εξελισσόμενα θέματα διεθνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής.

H Ιόλη Χριστοπούλου, τελειώνοντας το Κολλέγιο Αθηνών, σπούδασε διεθνείς σχέσεις με έμφαση στο διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο στο Mount Holyoke College (ΗΠΑ) αποφοιτώντας με διάκριση summa cum laude. Κατά τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Fletcher School του Πανεπιστημίου Tufts (ΗΠΑ) επικεντρώθηκε σε θέματα διεθνούς δικαίου, διεθνών οργανισμών και διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής και διακυβέρνησης. Στην ίδια σχολή ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή, αναφορικά με τη συμβολή των διαρθρωτικών ταμείων στην αειφόρο ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως φοιτήτρια, συνεργάστηκε στο πλαίσιο εθελοντικής εργασίας και πρακτικής άσκησης με διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις (WWF Ελλάς, Βιοπολιτική, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και στο Γραφείο Ευρωπαϊκής Πολιτικής του WWF στις Βρυξέλλες). Από το 2005 ως το 2018 εργάστηκε στο WWF Ελλάς αρχικά ως επιστημονική συνεργάτιδα και στη συνέχεια για 10 χρόνια ως υπεύθυνη πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον, με έμφαση στη βελτίωση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της αποτελεσματικότητας των προστατευόμενων περιοχών και συνολικά των πολιτικών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, συντόνιζε την ομάδα στρατηγικής της οργάνωσης για διάστημα πέντε ετών.

Είναι μία εκ των δύο εκπροσώπων των περιβαλλοντικών οργανώσεων στην Επιτροπή Φύση 2000, στην οποία έχει οριστεί αντιπρόεδρος.

Η Ιόλη διδάσκει ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική στο College Year in Athens (ΔΙΚΕΜΕΣ). Έχει διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της οργάνωσης ΜEDASSET και είναι συντονίστρια των αποφοίτων του πανεπιστημίου Μount Holyoke College στην Ελλάδα.