Η κατάσταση του περιβάλλοντος εν μέσω πανδημίας και η επόμενη μέρα

Για την κατάσταση του περιβάλλοντος και τους κλιματικούς στόχους εν καιρώ πανδημίας μίλησαν η Ιόλη Χριστοπούλου και ο Νίκος Μάντζαρης σε συνένετευξη που έδωσαν στον δημοσιογράφο Φίλη Καϊτατζή και την εφημερίδα Παρασκήνιο.

Ειδικότερα, τόνισαν τη σύνδεση μεταξύ της πανδημίας και της εξελισσόμενης οικολογικής και κλιματικής κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο δε μπορεί να συνεχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε τα περιβαλλοντικά ζητήματα ως πολυτέλεια. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αντικατοπτρίζει ακριβώς τους στόχους για το επόμενο διάστημα και το επείγον της δράσης που πρέπει να αναλάβουμε. Χρειάζεται να πάμε σε περισσότερο φιλόδοξους στόχους, αν θέλουμε οικονομίες και κοινωνίες ανθεκτικές σε ακραίες υγειονομικές ή κλιματικές συνθήκες, επεσήμαναν.

Υπό αυτό το πρίσμα κατέθεσαν σχόλια σε όλες τις φάσεις της διαβούλευσης του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ. Επέμειναν ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο περιβαλλοντικής προστασίας το οποίο πρέπει να εξελίσσεται και όχι να αντιμετωπίζεται ως χρονοβόρο και “αντι- αναπτυξιακό”. Αντίστοιχα οι προστατευόμενες περιοχές μπορούν να αποτελέσουν πόλο βιώσιμης ανάπτυξης προστατεύοντας παράλληλα την μοναδική ελληνική βιοποικιλότητα, τη φύση και τα τοπία.

Σημείωσαν ότι η απολιγνιτοποίηση της χώρας είναι σημαντική εξέλιξη, σε καμία όμως περίπτωση αυτό δε σημαίνει ότι τον λιγνίτη πρέπει να υποκαταστήσει το ορυκτό αέριο. Στο ενεργειακό μείγμα και κυρίως στην ευστάθεια του ενεργειακού συστήματος, τα έργα αντλησιοταμίευσης και η μετατροπή λιγνιτικών σταθμών σε συστήματα θερμικής αποθήκευσης έχουν σημαντικό ρόλο.

Οι ΑΠΕ είναι κλειδί για τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή, πρέπει όμως να αναπτυχθούν στο πλαίσιο που θέτουν οι στόχοι για τη βιοποικιλότητα και η νομοθεσία για την προστασία της φύσης. Το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει η αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδίου για τις ΑΠΕ. Θα πρέπει να χαρτογραφηθούν το αιολικό δυναμικό, η φέρουσα ικανότητα κάθε
τόπου, οι περιοχές που είναι οι πλέον ευαίσθητες για συγκεκριμένα είδη που απειλούνται από τα αιολικά.

Είναι καιρός πια η οικονομική αποτίμηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και του περιορισμού των χρήσεων να αντιστραφεί και να αναδεικνύεται πλέον η ευκαιρία που παρέχει η αναβάθμιση της προστασίας και της καλής κατάστασης του περιβάλλοντος.

Ολόκληρη η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στις 25.04.2020 στην εφημερίδα Παρασκήνιο με τον τίτλο:

Πανδημίες και υποβάθμιση περιβάλλοντος πάνε μαζί

Μπορείτε να τη διαβάσετε και εδώ.