Η σημασία της δέουσας εκτίμησης στη διατήρηση των περιοχών Natura 2000

Δήλωση της Ιόλης Χριστοπούλου σε άρθρο του Γιώργου Λιάλιου για την ελλειμματική εφαρμογή της δέουσας εκτμήσης, δηλαδή της εκτίμησης των επιπτώσεων έργων και σχεδίων στις περιοχές Natura 2000, σύμφωνα με την Οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) στην Ελλάδα.

Το άρθρο δημοσιέυτηκε στην Καθημερινή της Κυριακής στις 24 Ιανουαρίου 2021 με τον τίτλο

Οι περιοχές Natura και το δημόσιο συμφέρον

Ειδικότερα, η Ιόλη Χριστοπούλου αναφέρθηκε στη σημασία της δέουσας εκτίμησης, η οποία είναι ευρύτερη των απαιτήσεων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Αφορά σε όλα τα έργα, ανεξάρτητα από το αν εμπίπτουν σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, και όχι μόνο όσα προγραμματίζονται εντός μίας περιοχής Natura 2000, αλλά όλα τα έργα που δυνητικά μπορούν να την επηρεάσουν. Ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την εκτός σχεδίου δόμηση, που επηρεάζει σημαντικά τις περιοχές Natura, καθώς το θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπει την αξιολόγηση των επιπτώσεων της. Επεσήμανε ακόμα τη σημασία των ανοιχτών και προσβάσιμων σε όλους στοιχείων για τη βέλτιστη αξιολόγηση των επιπτώσεων αλλά και την ενίσχυση της διαβούλευσης. Τέλος αναφέρθηκε στο ρόλο των κεντρικών και αποκεντρωμένων αδειοδοτικών υπηρεσιών, οι οποίες χωρίς την απαραίτητη στελέχωση και την πρόσβασή σε αξιόπιστα και επικαιροποιημένα στοιχεία δεν μπορούν να επιτέλουν ορθά το έργο της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων σχεδιαζόμενων έργων και σχεδίων σε προστατευόμενα είδη, τύπους οικοτόπων και συνολικά στην ακεραιότητα των περιοχών Natura 2000.