Προτάσεις για το Κλίμα και τη Φύση

Συμμετοχή της Ιόλης Χριστοπούλου στην εκδήλωση που διοργάνωσαν οι Πράσινοι, με τίτλο «Ποια πολιτική για τις ΑΠΕ; Υπερασπίζοντας ΚΑΙ το Κλίμα ΚΑΙ τη Φύση», την Πέμπτη 24.06.2021.

Τη διαδικτυακή συζήτηση άνοιξαν ο Νίκος Χρυσόγελος και ο Γιάννης Παρασκευόπουλος από τους Πράσινους, ενώ, συμμετείχαν, επίσης, η Θεοδότα Νάντσου από το WWF Ελλάς, ο Νίκος Χαραλαμπίδης από την Greenpeace, ο Αντώνης Μπρούμας από την πρωτοβουλία Klima 500, ο Αποστόλης Καλτσής από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ο Χρήστος Φασούλας από το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων. Παρεμβάσεις έκαναν, επίσης, ο Κώστας Βλαχόπουλος από τους Οικολόγους Πράσινους, η Βάσω Λεβεντάκου από το Κόμμα για τα Ζώα, ο Θράσος Φωτεινός από την Πράσινη Αριστερά και η Πηνελόπη Πετροπούλου από το Κόμμα Πειρατών Ελλάδος. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Ευρυδίκη Μπερσή.

Η Ιόλη Χριστοπούλου, έθεσε ως αφετηρία τη σύνδεση και αλληλοτροφοδότηση μεταξύ της κλιματικής κρίσης και της απώλειας της βιοποικιλότητας. Αναφερόμενη στα συμπεράσματα της νέας κοινής έκθεσης της IPCC και της IPBES τόνισε ότι καμία από τις δύο κρίσεις δεν θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αν δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις που η εκάστοτε λύση στο ένα ζήτημα έχει στο άλλο.

Με βάση αυτή τη διαπίστωση, μοιράστηκε προτάσεις για τη θέσπιση φιλόδοξων εθνικών κλιματικών στόχων (μείωση εκπομπών και διείσδυση ΑΠΕ), κάνοντας ειδική αναφορά στον ρόλο των ενεργειακών κοινοτήτων, και τη διαμόρφωση μίας εθνικής πολιτικής για τη φύση αντάξιας του φυσικού της πλούτου.

Ειδικότερα, υπογράμμισε την ανάγκη θέσπισης ενός νέου Χωροταξικού Σχεδίου για τις ΑΠΕ, το οποίο θα πρέπει να καταρτιστεί με διεπιστημονική προσέγγιση την οποία θα εξασφαλίσει η θέσπιση μίας Ειδικής Διεπιστημονικής Επιτροπής, με τη συμμετοχή ειδικών του ενεργειακού τομέα, του τομέα της φύσης, αλλά και κοινωνικών επιστημόνων.

Πέρα από την Επιτροπή, τόνισε ότι η κατάρτιση του Χωροταξικού πρέπει να συνοδευτεί έναν διευρυμένο διάλογο, προκειμένου να προκύψουν κοινά αποδεκτές λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό παρέπεμψε στον διαδικτυακό διαλογο που οργάνωσε το Green Tank σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριλ Μπελ, τονίζοντας ότι ο διάλογος πρέπει να πάρει τη θέση των παράλληλων μονολόγων, της αναπαραγωγής μύθων και της πόλωσης.

Σχετικά με την εθνική πολιτική για τη φύση, ανέφερε την επιταγή της κάλυψης νέων (κατάρτιση Νέου Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα) και παλαιών αναγκών, όπως ο καθορισμός και η υιοθέτηση στόχων διατήρησης για τις περιοχές Natura 2000, η ολοκλήρωση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις εθνικά προστατευόμενες περιοχές, η αναμόρφωση της διαδικασίας δέουσας εκτίμησης, σε συμμόρφωση με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και, τέλος, η υιοθέτηση και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τα απειλούμενα είδη. Όλα αυτά τα βήματα είναι απαραίτητα και για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα και στην άμβλυνση των επιπτώσεων τους.

Τέλος, προχωρώντας πέρα από την χωροθέτηση, στάθηκε στις προβλέψεις που συνοδεύουν την έγκριση των έργων. Αναφέρθηκε στη διαφοροποιημένη προσέγγιση που ακολουθείται κατά τον καθορισμό περιβαλλοντικών όρων αιολικών έργων, ειδικά όσον αφορά στην προστασία της ορνιθοπανίδας, όπως κατέδειξε η πρόσφατη ανάλυση του Green Tank και της NCC. Πρότεινε, έτσι, τη θέσπιση εναρμονισμένου πλαισίου, με ελάχιστους γενικούς περιβαλλοντικούς όρους για όλη την επικράτεια που περιλαμβάνουν προγράμματα συστηματικής παρακολούθησης αλλά και αναζήτησης και συλλογής θυμάτων πρόσκρουσης, με ενιαίες προδιαγραφές, τα οποία να κλιμακώνονται για περιοχές μεγαλύτερης ευαισθησίας και άλλες που τελούν υπό καθεστώς προστασίας, ή με μεγάλη συγκέντρωση αιολικών.

Παρακολουθήστε όλη την εκδήλωση εδώ ή την μόνο την τοποθέτηση της: