Διαδικτυακός διάλογος: 6 ματιές σε 4 ερωτήματα για την ανάπτυξη των ΑΠΕ

Ποιος ο ρόλος των ΑΠΕ στην επίτευξη των κλιματικών στόχων; Ποιες οι προκλήσεις και ποιες οι επιπτώσεις της ανάπτυξής τους; Γιατί υπάρχουν τοπικές αντιδράσεις;

Το Green Tank σε συνεργασία με το Ίδρυμα Heinrich Boell στην Ελλάδα αποτυπώνει έξι διαφορετικές απόψεις γύρω από την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επιχειρώντας να προσεγγίσει σφαιρικά το κομβικό ζήτημα της ανάπτυξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα και των σχετιζόμενων προκλήσεων.

Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη: έχουμε μόνο λίγα χρόνια για να αναχαιτίσουμε τις ολέθριες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), ιδιαίτερα οι πλέον ώριμες (αιολικά και φωτοβολταϊκά), παρά τις αναγνωρισμένες τους επιπτώσεις, θα έχουν αναμφίβολά κεντρικό ρόλο στη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Στην Ελλάδα όμως εντείνεται η πόλωση στη δημόσια σφαίρα γύρω από την ανάπτυξη των ΑΠΕ και ειδικά των αιολικών, δυσκολεύοντας έτσι την εξεύρεση κοινού τόπου και λύσεων. Ο βασικός λόγος είναι ότι δεν προηγείται προσεκτική ακρόαση των διαφορετικών θέσεων ώστε να εντοπιστούν οι διαφορές, να αναδειχθούν τα κοινά στοιχεία και τελικά μέσα από επαρκή ζύμωση και διαβούλευση να προκύψουν συνθέσεις και λύσεις.

Το Green Tank σε συνεργασία με το Ίδρυμα Heinrich Boell (Χάινριχ Μπελ) στην Ελλάδα – Γραφείο Θεσσαλονίκης επιχειρεί να προσεγγίσει το πρόβλημα δίνοντας βήμα σε όλες τις πλευρές να εκθέσουν τις απόψεις τους με έναν δομημένο τρόπο.

Αποτυπώσαμε τις απόψεις έξι ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους: την ενέργεια, τη διατήρηση της φύση, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις κινήσεις πολιτών: 

  • Κωνσταντίνα Ντεμίρη, Υπεύθυνη Θεμάτων Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
  • Παναγιώτης Παπασταματίου, Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ)
  • Γιώργος Μασκαλίδης, Κίνηση Πολιτων Save Saos (Σαμοθράκη)
  • Γιώργος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων (Βοιωτία)
  • Σταύρος Ξηρουχάκης, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Αλέξανδρος Παρασκευόπουλος, Υπεύθυνος Αδειοδότησης & Περιβαλλοντικών Θεμάτων, ROKAS Renewables

Η συμμετέχουσα και οι συμμετέχοντες απάντησαν στα ίδια τέσσερα ερωτήματα που αγγίζουν διαφορετικές πτυχές του προβλήματος.

Όλες οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα Φεβρουάριος – Μάρτιος 2021. Παρουσιάζουμε τις απαντήσεις τους, ανά ερώτηση, αυτούσιες, χωρίς μοντάζ. Επιδιώκουμε με αυτόν τον τρόπο να ενθαρρύνουμε όσους παρακολουθήσουν τον διαδικτυακό διάλογο να μάθουν από τις διαφορετικές πτυχές του θέματος, να προβληματιστούν και να σκεφτούν το θέμα σφαιρικά.

Καλή ακρόαση!

Ερώτημα 1: Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει ως στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει αυτήν την πρόταση, έχει διαμορφώσει τη δική της Μακροχρόνια Στρατηγική ως το 2050, ενώ παράλληλα έχει ήδη ανακοινώσει την απόφασή της για απολιγνιτοποίηση ως το 2028. Σε ποιες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας θεωρείτε ότι πρέπει να στραφεί η χώρα για να πετύχει αυτούς τους στόχους και γιατί;

Ερώτημα 2: Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που κατά τη γνώμη σας σχετίζονται με τη μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στην Ελλάδα;

Ερώτημα 3: Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι σημαντικότερες επιπτώσεις των ΑΠΕ στο φυσικό περιβάλλον ή συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας; Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν; Θα έπρεπε για παράδειγμα να υπάρχουν ζώνες αποκλεισμού για τις ΑΠΕ ή να γίνεται διαφοροποίηση των πληρωμών προς τους παραγωγούς ΑΠΕ ώστε να αποφεύγεται η εγκατάσταση σε περιοχές μεγάλης σημασίας για τη βιοποικιλότητα;

Ερώτημα 4: Πολλές τοπικές κοινωνίες στην Ελλάδα αντιδρούν στην εγκατάσταση των ΑΠΕ. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι βασικότερες αιτίες και ποιες οι πρακτικές ή και οι πολιτικές που είναι απαραίτητες ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια;