Σχέδιο Δράσης Καταπολέμησης της Ενεργειακής Ένδειας

Στο Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Ενεργειακής Ένδειας, αναγνωρίζεται ο κομβικός ρόλος των ενεργειακών κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχιας, καθώς αναφέρονται διακριτά στο μέτρο πολιτικής Μ7 «Αξιοποίηση του θεσμού ενεργειακών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας». Πρόκειται για ένα οικονομικό και κανονιστικό μέτρο που στοχεύει στην αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου και στην παροχή κινήτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας μέσω του μηχανισμού των ενεργειακών κοινοτήτων. Ο προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης είναι €100 εκ. για την περίοδο 2021-2030 και αφορά 90 χιλιάδες νοικοκυριά που αναμένεται να ωφεληθούν από αυτό το μέτρο πολιτικής.

Ειδικά για τις λιγνιτικές περιοχές το μέτρο πολιτικής Μ5 «Παροχή κινήτρων σε υφιστάμενους μηχανισμούς για δράσεις σε πληττόμενα νοικοκυριά – Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης» στοχεύει στην εγκατάσταση συστημάτων και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και συστημάτων ΑΠΕ σε κτίρια πληττόμενων νοικοκυριών για την αποδοτικότερη και οικονομικότερη κάλυψη των ελάχιστων ενεργειακών αναγκών τους στις περιοχές, οι οποίες επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση του τομέα ηλεκτροπαραγωγής. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης είναι €210 εκ. για την περίοδο 2021- 2030 και αναμένεται να καλύψει 10.000 νοικοκυριά στις λιγνιτικές περιοχές μέσω της αναβάθμισης των κατοικιών τους, ενώ για την υλοποίησή της οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι το ΥΠΕΝ και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.