4ο Φόρουμ Δημάρχων για τη Δίκαιη Μετάβαση

Για τέταρτη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε το Φόρουμ των Δημάρχων για τη Δίκαιη Μετάβαση στις 29-30.09.2021. Οργανώθηκε ταυτόχρονα σε δύο εμβληματικές λιγνιτικές περιοχές: την πόλη Konin στην Πολωνία στην περιοχή της Ανατολικής Wielkopolska και τη Stara Zagora στη Βουλγαρία.

Το Φόρουμ συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των Δημάρχων που προέρχονται κυρίως από αυτές τις περιοχές, ενώ συμμετείχαν αρκετοί Δήμαρχοι από περιοχές που εφαρμόζουν ήδη πολιτικές μετάβασης. Στην έναρξη του Φόρουμ χαιρετισμό απεύθυνε και ο Frans Timmermans, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Τι μπορεί να γίνει μετά το κλείσιμο των μονάδων; Πως μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματική συνεργασία με τα σωματεία των εργαζομένων και τις επιχειρήσεις; Από την εμπειρία που μετέφεραν οι Δήμαρχοι, οι εκπρόσωποι των εταιρειών, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλοι φορείς προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:

  • Η Δίκαιη Μετάβαση πρέπει να σχεδιάζεται προσεκτικά από τις τοπικές αρχές και να εφαρμόζεται σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους.
  • Η διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας είναι ένα στοίχημα για τις τοπικές κοινωνίες που καλούνται να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των περιοχών τους για στροφή σε άλλους οικονομικούς τομείς.
  • Είναι αναγκαίο οι τοπικές κοινωνίες να γνωρίζουν εκ των προτέρων το είδος της αποκατάστασης των λιγνιτικών εδαφών και των σχεδιαζόμενων χρήσεων και δραστηριοτήτων για αυτές. Αυτό δίνει σε όλους την ευκαιρία να αναπτύξουν δραστηριότητες που θα υποστηρίξουν τον νέο σχεδιασμό συμβάλλοντας στην επιτυχία του.
  • Η ενεργειακή αποδοτικότητα των κατοικιών αποτελεί σημαντικό βήμα προς την απανθρακοποίηση και  συμβάλλει παράλληλα στην επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας.

Παρουσιάσεις και υλικό του Φόρουμ μπορείτε να βρείτε εδώ.