6η συνάντηση της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης

Στις 24-26 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε για έκτη συνεχή χρονιά η συνάντηση της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έλαβε χώρα υβριδικά, και η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειών (DG REGIO) και Ενέργειας (DG ENER) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συνάντηση περιέλαβε επίσης έναν διάλογο πολλαπλών επιπέδων που διοργανώθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών και επικεντρώθηκε στην εμπειρία των τοπικών εκπροσώπων από τη μέχρι τώρα πορεία της Δίκαιης Μετάβασης και τις προκλήσεις που αυτή αναδεικνύει. Επίσης, οι τέσσερεις (4) Ομάδες Εργασίες για τον χάλυβα, το τσιμέντο, τα χημικά και την οριζόντια στρατηγική ενδιαφερόμενων μερών συναντήθηκαν στο περιθώριο της Πλατφόρμας και συζήτησαν για την πρόοδο στους τομείς τους ανταλλάσσοντας  απόψεις.

Στις τριήμερες συζητήσεις αναδείχθηκαν οι προκλήσεις που προκύπτουν από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση για τη Δίκαιη Μετάβαση. Συζητήθηκε ωστόσο και η πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού της μετάβασης.  Επίσης η Επιτροπή ενημέρωσε τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του προγραμματισμού του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ). Μέχρι τον Οκτώβριο, είχαν εγκριθεί 13 προγράμματα σε 9 κράτη μέλη, κινητοποιώντας περίπου €6,1 δις. Τα προγράμματα αυτά συνδέονται με 19 Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης, από τα περίπου 70 που αναμένονται συνολικά.

Τα θέματα που αναδείχθηκαν από τις διακριτές συνεδρίες αφορούσαν: καινοτόμες τεχνολογίες καθαρής ενέργειας για τις λιγνιτικές περιοχές, στρατηγικές τομεακής σύζευξης και βιομηχανικής συνύπαρξης μεταξύ τομέων έντασης άνθρακα, τις δεξιότητες και τη δια βίου μάθηση για την πράσινη και ασφαλή για το μέλλον οικονομία  καθώς και ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου για την αποδοχή της αλλαγής, έργα Δίκαιης Μετάβασης που ήδη εφαρμόζονται και αποτελούν πηγή έμπνευσης, την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας την περίοδο της κρίσης καθώς και τις κλιματικά ουδέτερες πόλεις σε μετάβαση. Ειδικότερα η συζήτηση για τον σχεδιασμό κριτηρίων επιλογής των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΤΔΜ, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο για τους συμμετέχοντες από κράτη μέλη που ακόμα βρίσκονται στο σχεδιασμό της Δίκαιης Μετάβασης, αλλά και για χώρες όπως η Ελλάδα που βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης.

Τις παρουσιάσεις αλλά και βίντεο των συζητήσεων μπορείτε να τα βρείτε (στα αγγλικά) εδώ.