Συμμετοχή του LIFE MareNatura στη διαβούλευση για την ΕΠΜ Νοτίου Αιγαίου

Οι εταίροι του έργου LIFE MareNatura και ο ειδικός συνεργάτης πολιτικής του έργου, The Green Tank, υπέβαλαν τις απόψεις τους στη διαβούλευση επί της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης 8β: Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Νοτίου Αιγαίου – Δωδεκανήσων (μέρους) και Κυκλάδων (2η Ομάδα Περιοχών).

Κρίνοντας θετικό ότι η ΕΠΜ Νοτίου Αιγαίου τέθηκε σε διαβούλευση, οι απόψεις, τα σχόλια και οι προτάσεις που υποβλήθηκαν, ανά κεφάλαιο, αφορούν κυρίως την ανάγκη επέκτασης της περιοχής μελέτης από την παρούσα ή συμπληρωματική ΕΠΜ. Εκτός αυτού, κατατέθηκαν σχόλια και για την έκταση των προτεινόμενων προστατευόμενων περιοχών στις οποίες καταλήγει η ΕΠΜ, καθώς επίσης και τον χαρακτηρισμό επιπλέον περιφερειακών ζωνών και οικολογικών διαδρόμων ώστε να καλύπτονται πρόσθετες σημαντικές οικολογικά θαλάσσιες εκτάσεις.

Επιπλέον, τονίζεται η συνδρομή του έργου LIFE MareNatura στους στόχους της ΕΠΜ. To έργο LIFE MareNatura θα εμπλουτίσει τη διαθέσιμη γνώση για προστατευόμενα είδη που απαντώνται στις εκτάσεις που εξετάζει η ΕΠΜ. Τα επικαιροποιημένα στοιχεία και δεδομένα θα συμβάλουν στην επίτευξη των πρόσθετων δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα, ευθυγραμμιζόμενη με τις νεότερες ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις πολιτικής για τη φύση. Οι δεσμεύσεις αφορούν τον χαρακτηρισμό τουλάχιστον του 30-32% των εγχώριων υδάτων της χώρας ως προστατευόμενων και την ανακήρυξη του Εθνικού Πάρκου Αιγαίου, όπως ανακοινώθηκε κατά την 9η Διεθνή Διάσκεψη για τους Ωκεανούς (9th Our Ocean Conference).

Μπορείτε να διαβάσετε το σχόλια που υποβλήθηκαν στη διαβούλευση εδώ.