Συνεργάτης/ιδα ψηφιακής επικοινωνίας

Θέση: Συνεργάτης/ιδα ψηφιακής επικοινωνίας (GTDGCOMMS)

Το Green Tank είναι μία ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης που διαμορφώνει προτάσεις πολιτικής για ένα βιώσιμο μέλλον.

Περιγραφή και αντικείμενο θέσης

Αναζητούμε έναν/μια συνεργάτη/ιδα ψηφιακής επικοινωνίας.

Ο/η συνεργάτης/ιδα θα συνεισφέρει με ενθουσιασμό στις δράσεις μας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τη στροφή στην εξοικονόμηση και τις καθαρές μορφές ενέργειας και την κοινωνικά δίκαιη μετάβαση προς ένα μοντέλο βιώσιμης συνύπαρξης ανθρώπου και περιβάλλοντος.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και αναφέρεται στη συνεργάτιδα επικοινωνίας του Green Tank.

Αρμοδιότητες

 • Υποστήριξη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ψηφιακής επικοινωνίας του Green Tank.
 • Παραγωγή περιεχομένου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ιστοσελίδα του Green Tank.
 • Καταγραφή και αξιολόγηση του αντίκτυπου των ενεργειών ψηφιακής επικοινωνίας του Green Tank (website analytics, social media analytics).
 • Υποστήριξη στη λειτουργία του γραφείου τύπου και διαφόρων επικοινωνιακών δράσεων του Green Tank ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Προσόντα

Απαραίτητα

 • Φοίτηση σε ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ σε πεδίο συναφές με τη θέση (τμήμα ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας, μέσων μαζικής ενημέρωσης, κινηματογράφου, πληροφορικής, δημοσιογραφίας, δημοσίων σχέσεων κτλ.).
 • Πολύ καλή γνώση MS Office, WordPress, Web and Media Analytics Tools και εργαλείων οπτικοακουστικού περιεχομένου.   
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Αναλυτικές δεξιότητες, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και έμφαση στη λεπτομέρεια.
 • Ικανότητα οργάνωσης και τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.
 • Διάθεση συνεργασίας και όρεξη συμμετοχής στην προσπάθεια για την επιτυχή μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Επιθυμητά

 • Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία 1-3 έτη.

Παροχές

Ως μέλος της ομάδας του Green Tank θα:

 • Συμμετέχετε σε μια αναπτυσσόμενη δεξαμενή σκέψης για το περιβάλλον που δεν αρκείται στην καταγραφή των προβλημάτων, αλλά στοχεύει στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων και συγκεκριμένων λύσεων σε αυτά.
 • Λειτουργείτε καθημερινά σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον που διέπεται από πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας.
 • Συνεχίσετε να αποκτάτε νέες γνώσεις και δεξιότητες.
 • Έχετε άπλετο «χώρο» να είστε δημιουργικοί/ές, να προτείνετε τις δικές  σας καινοτόμες ιδέες και να τις δείτε να γίνονται πραγματικότητα.
 • Έχετε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (ΕΦΚΑ).

Διαδικασία αίτησης

Αν διαβάσατε την παραπάνω περιγραφή προσεκτικά και αισθάνεστε ότι ταιριάζετε στον ρόλο, θα ήταν χαρά μας να μάθουμε περισσότερα για εσάς:

 • Παρακαλούμε να στείλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά στο info@thegreentank.gr.
 • Ως θέμα του e-mail σας χρησιμοποιήστε το ακόλουθο: «GTDGCOMMS» και το όνομά σας.
 • Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ένα βιογραφικό και μια επιστολή που να εξηγεί τα κίνητρα και την εμπειρία σας που σχετίζονται με τη θέση. Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά.
 • Η διαδικασία των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να καλυφθεί η θέση.

Το Green Tank ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το Green Tank προάγει ίσες ευκαιρίες και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, ή την αναπηρία.