Αναλυτής/Αναλύτρια ενεργειακής πολιτικής

Θέση: Αναλυτής/Αναλύτρια ενεργειακής πολιτικής (ENRGPOL)

Προθεσμία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος: 7 Ιανουαρίου 2021 15 Ιανουαρίου 2021

To Green Tank είναι μία ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης που διαμορφώνει προτάσεις πολιτικής για ένα βιώσιμο μέλλον.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης αποτελεί μία από τις κεντρικές θεματικές ενότητες στις οποίες δραστηριοποιείται το Green Tank και την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε.

Περιγραφή και αντικείμενο θέσης

Αναζητούμε έναν/μία αναλυτή/τρια ενεργειακής πολιτικής που θα συνεισφέρει με πάθος στις δράσεις μας για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τη μετάβαση σε ένα πράσινο ενεργειακό μοντέλο. Στο αντικείμενο της εργασίας περιλαμβάνεται η έρευνα και η ανάλυση δεδομένων και πολιτικών καθώς και η αξιοποίηση τους για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής.

Προσόντα

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α, θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ΑΕΙ και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε πεδία συναφή με τη θέση (πολυτεχνικές σχολές, μαθηματικά, βασικές επιστήμες, περιβαλλοντικά και ενεργειακά οικονομικά, κτλ.)
 • Πάθος για την επιτυχή μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα εμπλουτισμένο με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ενεργειακά θέματα.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα και αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα, συλλογή, οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα και αποδεδειγμένη εμπειρία στην ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων και πολιτικών.
 • Γνώση της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας, των τεχνολογικών εξελίξεων καθώς και των πολιτικών και της νομοθεσίας για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επεξήγησης σύνθετων εννοιών με κατανοητό τρόπο και διατύπωσης σκέψεων και επιχειρημάτων στον γραπτό λόγο.
 • Επικοινωνιακή ευχέρεια και άνεση, μεταδοτικότητα στον προφορικό λόγο, ικανότητα και εμπειρία στις παρουσιάσεις και μάλιστα μπροστά σε διαφορετικά κοινά.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά.
 • Πολύ καλή γνώση λογισμικού για υπολογισμούς και γραφήματα, επεξεργασία κειμένων και παρουσιάσεις.
 • Θετική διάθεση, ομαδικό πνεύμα με παράλληλη ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών.
 • Ικανότητα οργάνωσης, ιεράρχησης προτεραιοτήτων, εργασίας σε περισσότερα του ενός θέματα ταυτόχρονα και τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση εξειδικευμένων λογισμικών επεξεργασίας και παρουσίασης δεδομένων (data visualization tools)
 • Εξοικείωση με διαχείριση ιστοσελίδων και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα.

Χαρακτηριστικά θέσης

Η θέση αφορά πλήρη απασχόληση με έδρα την Αθήνα, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που ισχύουν λόγω της πανδημίας του κορωναϊού.

Με το πέρας της κρίσης της πανδημίας ενδέχεται η θέση να απαιτεί ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Διαδικασία αίτησης

 • Παρακαλούμε να στείλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά στο info@thegreentank.gr
 • Ως θέμα του e-mail σας χρησιμοποιήστε το ακόλουθο: «ENRGPOL» και το όνομά σας.
 • Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ένα βιογραφικό και μια επιστολή που να εξηγεί τα κίνητρα και την εμπειρία σας που σχετίζονται με τη θέση. Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά.
 • Προθεσμία υποβολής: 7 Ιανουαρίου 2021 15 Ιανουαρίου 2021.

Η θέση έχει καλυφθεί.

Το Green Tank ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το Green Tank προάγει ίσες ευκαιρίες και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, ή την αναπηρία.