Αναλυτής/Αναλύτρια ενεργειακής πολιτικής

Αναλυτής / Αναλύτρια ενεργειακής πολιτικής – Energy Policy Analyst (GTENERGY)

Το Green Tank είναι μία ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης που διαμορφώνει προτάσεις πολιτικής για ένα βιώσιμο μέλλον.

 

Περιγραφή και αντικείμενο θέσης

Αναζητούμε έναν/μία αναλυτή/τρια ενεργειακής πολιτικής που θα συνεισφέρει με ενθουσιασμό στις δράσεις μας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τη στροφή στην εξοικονόμηση και τις καθαρές μορφές ενέργειας και την κοινωνικά δίκαιη μετάβαση προς ένα μοντέλο βιώσιμης συνύπαρξης ανθρώπου και περιβάλλοντος.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.

Αρμοδιότητες

 • Έρευνα και ανάλυση των ενεργειακών πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων.
 • Αναζήτηση και επεξεργασία δεδομένων.
 • Αξιοποίηση των παραπάνω για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής.
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των προτάσεων σε αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς και αρχές, καθώς και σε μέσα μαζικής επικοινωνίας.
 • Ανίχνευση νέων τάσεων και προοπτικών για την ενεργειακή μετάβαση.
 • Συγγραφή αναφορών και εκθέσεων προόδου.

Ευθύνες

 • Ανάλυση στοιχείων, πολιτικών εξελίξεων και εξαγωγή συμπερασμάτων.
 • Αποτελεσματική παρουσίαση των αποτελεσμάτων τόσο εντός όσο και εκτός του Green Tank.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθύνης για την ολοκλήρωση των εργασιών και για τα αποτελέσματα.
 • Ενεργή συμμετοχή σε εβδομαδιαίες συναντήσεις με την ομάδα του Green Tank.
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του Green Tank με ανοιχτό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας.

Προσόντα

Απαραίτητα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακό σε πεδίο συναφές με τη θέση (πολυτεχνική σχολή, μαθηματικά, βασικές επιστήμες, περιβαλλοντικά και ενεργειακά οικονομικά, ενεργειακή πολιτική κτλ.)
 • Γνώση των πολιτικών και της νομοθεσίας για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, των τεχνολογικών εξελίξεων, καθώς και της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα και αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα, τη συλλογή και οργάνωση δεδομένων και στοιχείων και στην ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων και πολιτικών.
 • Αναλυτικές δεξιότητες, νοοτροπία και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και έμφαση στη λεπτομέρεια.
 • Επικοινωνιακή ευχέρεια και άνεση, μεταδοτικότητα στον προφορικό λόγο, ικανότητα και εμπειρία στις παρουσιάσεις και μάλιστα μπροστά σε διαφορετικά κοινά.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά.
 • Πολύ καλή γνώση λογισμικού για υπολογισμούς και γραφήματα, επεξεργασία κειμένων και παρουσιάσεις (MS Office).
 • Θετική διάθεση, ομαδικό πνεύμα με παράλληλη ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών.
 • Ικανότητα οργάνωσης, ιεράρχησης προτεραιοτήτων, εργασίας σε περισσότερα του ενός θεμάτων ταυτόχρονα και τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.
 • Όρεξη συμμετοχής στην προσπάθεια για την επιτυχή μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα.

Επιθυμητά

 • Προηγούμενη εμπειρία σε ενεργειακά ή/και περιβαλλοντικά θέματα.
 • Γνώση και εμπειρία στη χρήση λογισμικών προγραμματισμού και επεξεργασίας και εμπειρία χρήσης λογισμικών παρουσίασης και οπτικοποίησης δεδομένων.
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα.

Παροχές

Ως μέλος της ομάδας του Green Tank θα:

 • Εργάζεστε σε μια αναπτυσσόμενη δεξαμενή σκέψης για το περιβάλλον που δεν αρκείται στην καταγραφή των προβλημάτων, αλλά στοχεύει στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων και συγκεκριμένων λύσεων σε αυτά.
 • Λειτουργείτε καθημερινά σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον που διέπεται από πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας και έχει διάθεση ευελιξίας στον τρόπο εργασίας που είναι πιο αποδοτικός για εσάς (εξ αποστάσεως ή στο γραφείο).
 • Συνεχίσετε να αποκτάτε νέες γνώσεις και δεξιότητες.
 • Έχετε άπλετο «χώρο» να είστε δημιουργικοί/ές και να βλέπετε τις δικές σας καινοτόμες ιδέες να γίνονται πραγματικότητα.
 • Έχετε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (ΕΦΚΑ).

Διαδικασία αίτησης

Αν διαβάσατε την παραπάνω περιγραφή προσεκτικά και αισθάνεστε ότι ταιριάζετε στον ρόλο, θα ήταν χαρά μας να μάθουμε περισσότερα για εσάς.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει στα ελληνικά και στα αγγλικά:

 • ένα βιογραφικό και
 • μια επιστολή που να εξηγεί τα κίνητρα και την εμπειρία σας που σχετίζονται με τη θέση.

Μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά στο info@thegreentank.gr, σημειώνοντας στο θέμα το ακόλουθο: «GTENERGY» και το όνομά σας.

Προθεσμία υποβολής: 28 Ιουλίου 2023

 

Το Green Tank ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το Green Tank προάγει ίσες ευκαιρίες και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, ή την αναπηρία.