Συνεργάτης /ιδα επικοινωνίας

Θέση: Συνεργάτης /ιδα επικοινωνίας (GTCOMMS)

Προθεσμία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος: 14 Ιανουαρίου 2022

To Green Tank είναι μία ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης που διαμορφώνει προτάσεις πολιτικής για ένα βιώσιμο μέλλον.

Περιγραφή και αντικείμενο θέσης

Το Green Tank αναζητά Συνεργάτη/ιδα Επικοινωνίας με όρεξη και θετική διάθεση να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η θέση αφορά στην επικοινωνία και προώθηση των δράσεων και πρωτοβουλιών του Green Tank, καθώς και στην υποστήριξη για την υλοποίηση και προβολή των έργων που αναλαμβάνει.

Συγκεκριμένα, η θέση περιλαμβάνει τις εξής αρμοδιότητες:

 • σύνταξη και προώθηση δελτίων τύπου, άρθρων γνώμης και άλλων γραπτών κειμένων.
 • ανάπτυξη και διαχείριση των σχέσεων με δημοσιογράφους και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, εντός και εκτός Ελλάδας.
 • τακτική ενημέρωση της ιστοσελίδας.
 • διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • υποστήριξη στη συγγραφή κείμενων για άρθρα γνώσης, συνεντεύξεις, κ.ο.κ.
 • συμβολή στον σχεδιασμό, προετοιμασία και υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας.
 • κάλυψη επιπλέον αναγκών, συναφών με το αντικείμενο όπως προκύπτουν από τα έργα που αναλαμβάνει (π.χ. διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου).
 • συμβολή στη συγγραφή απολογιστικών αναφορών προς χρηματοδοτικούς φορείς σχετικά με τις δράσεις επικοινωνίας.

Προσόντα

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α, θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ΑΕΙ σε πεδίο συναφές με τη θέση (δημοσιογραφία, μέσα μαζικής ενημέρωσης, επικοινωνία κλπ).
 • Προηγούμενη εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.
 • Πάθος για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον.
 • Εξαιρετική ικανότητα διατύπωσης σκέψεων στον γραπτό λόγο.
 • Άριστη γνώστη της ελληνικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά.
 • Επικοινωνιακή ευχέρεια και άνεση και μεταδοτικότητα.
 • Πολύ καλή γνώση και άνεση διαχείρισης ηλεκτρικών υπολογιστών, ειδικά για την επεξεργασία κειμένων (π.χ. Word) και παρουσιάσεων (π.χ. PowerPoint).
 • Γνώση και άνεση διαχείρισης ιστοσελίδων (Word Press).
 • Εμπειρία στη διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Δημιουργικότητα, θετική διάθεση και ομαδικό πνεύμα.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Ικανότητα οργάνωσης, ιεράρχησης προτεραιοτήτων, εργασίας σε περισσότερα του ενός θέματα ταυτόχρονα και τήρησης αυστηρών και πιεστικών χρονοδιαγραμμάτων.
 • Ικανότητα διαχείρισης και ανταπόκρισης σε έκτακτες περιστάσεις που σχετίζονται με την πολιτική επικαιρότητα.

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε πεδία συναφή με τη θέση.
 • Δημοσιογραφική εμπειρία, σε έντυπο ή ψηφιακό μέσο.
 • Επαρκή γνώση των εξελίξεων για την προστασία του περιβάλλοντος και διάθεση για περισσότερη εμβάθυνση.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Δεξιότητες επεξεργασίας φωτογραφιών και videos ή/και γραφιστικού σχεδιασμού.

Χαρακτηριστικά θέσης

Η θέση αφορά πλήρη απασχόληση με έδρα την Αθήνα, σε συνδυασμό με τηλε-εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που ισχύουν λόγω της πανδημίας του κορωναϊού.

Η θέση απαιτεί τη στενή συνεργασία με τα μέλη της ομάδας του Green Tank.

Διαδικασία αίτησης

 • Παρακαλούμε να στείλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά στο info@thegreentank.gr.
 • Ως θέμα του e-mail σας χρησιμοποιήστε το ακόλουθο: «GTCOMMS και το όνομά σας».
 • Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ένα βιογραφικό και μια συνοδευτική επιστολή που να εξηγεί τα κίνητρα και την εμπειρία σας που σχετίζονται με τη θέση. Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά.
 • Προθεσμία υποβολής: 14 Ιανουαρίου 2022.

Το Green Tank ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το Green Tank προάγει ίσες ευκαιρίες και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, ή την αναπηρία.