Αναλυτής/Αναλύτρια δεδομένων

Θέση: Αναλυτής/Αναλύτρια δεδομένων (GTDATA)

Προθεσμία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος: 14 Δεκεμβρίου 2022 9 Δεκεμβρίου 2022

Το Green Tank είναι μία ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης που διαμορφώνει προτάσεις πολιτικής για ένα βιώσιμο μέλλον.

Περιγραφή και αντικείμενο θέσης

Αναζητούμε έναν/μία αναλυτή/τρια δεδομένων (data analyst) που θα συνεισφέρει με ενθουσιασμό στις δράσεις μας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τη στροφή στην εξοικονόμηση και τις καθαρές μορφές ενέργειας, και την κοινωνικά δίκαιη μετάβαση προς ένα μοντέλο βιώσιμης συνύπαρξης ανθρώπου και περιβάλλοντος.

Στο αντικείμενο της εργασίας περιλαμβάνεται η ανάλυση δεδομένων, η μοντελοποίηση προβλημάτων και οι υπολογισμοί με στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.

Αρμοδιότητες

 • Έρευνα, συλλογή και ανάλυση δεδομένων.
 • Χρήση βάσεων δεδομένων και λογισμικών προγραμματισμού, επεξεργασίας και οπτικοποίησης δεδομένων.
 • Μοντελοποίηση προβλημάτων και υπολογισμοί.
 • Συστηματική παρακολούθηση ποιότητας δεδομένων.
 • Αυτοματοποίηση και εξορθολογισμός (streamlining) περιοδικών εργασιών συλλογής και ανάλυσης δεδομένων.
 • Συγγραφή αναφορών και εκθέσεων προόδου.

Ευθύνες

 • Ακρίβεια και ποιότητα των δεδομένων προς παρουσίαση.
 • Εντοπισμός μοτίβων και τάσεων σε σύνολα δεδομένων (datasets).
 • Ανάλυση των δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων.
 • Ανάληψη «ιδιοκτησίας» (ownership) για τις εργασίες που ανατίθενται.
 • Αναγνώριση πιθανών προβλημάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν την έγκαιρη ολοκλήρωση των παραδοτέων και υποβολή σχετικών προτάσεων επίλυσής τους.
 • Αποτελεσματική παρουσίαση των αποτελεσμάτων τόσο εντός όσο και εκτός του Green Tank.
 • Ενεργή συμμετοχή σε εβδομαδιαίες συναντήσεις με την ομάδα του Green Tank.
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του Green Tank με ανοιχτό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας.

Προσόντα

Απαραίτητα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακό σε πεδίο συναφές με τη θέση (μαθηματικά, στατιστική, πληροφορική, πολυτεχνική σχολή κτλ).
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα και αποδεδειγμένη εμπειρία στις βάσεις δεδομένων καθώς και στην έρευνα, συλλογή, οργάνωση, εξόρυξη και επεξεργασία δεδομένων (data mining & exploration).
 • Γνώση και εμπειρία στη χρήση λογισμικών προγραμματισμού και επεξεργασίας δεδομένων (πχ Excel, Visual Basic, Python, Oracle, SQL κλπ).
 • Γνώση και εμπειρία χρήσης λογισμικών παρουσίασης και οπτικοποίησης δεδομένων (πχ Flourish, Tableau, Python visualisation libraries κλπ).
 • Γνώση πακέτου MS Office
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά.
 • Αναλυτικές δεξιότητες, νοοτροπία και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και έμφαση στη λεπτομέρεια.
 • Ικανότητα οργάνωσης, ιεράρχησης προτεραιοτήτων, εργασίας σε περισσότερα του ενός θέματα ταυτόχρονα, και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων.
 • Θετική διάθεση, ομαδικό πνεύμα με παράλληλη ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών.
 • Όρεξη συμμετοχής στην προσπάθεια μετάβασης σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Επιθυμητά

 • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση.
 • Εξοικείωση με τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενέργεια, το κλίμα και το περιβάλλον.
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα.

Παροχές

Ως μέλος της ομάδας του Green Tank θα:

 • Εργάζεστε σε μια αναπτυσσόμενη δεξαμενή σκέψης για το περιβάλλον που δεν αρκείται στην καταγραφή των προβλημάτων αλλά στοχεύει στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων και συγκεκριμένων λύσεων σε αυτά.
 • Λειτουργείτε καθημερινά σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον που διέπεται από πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας και έχει διάθεση ευελιξίας στον τρόπο εργασίας που είναι πιο αποδοτικός για εσάς (εξ αποστάσεως ή στο γραφείο).
 • Συνεχίσετε να αποκτάτε νέες γνώσεις και δεξιότητες.
 • Έχετε άπλετο «χώρο» να είστε δημιουργικοί και να βλέπετε τις δικές σας καινοτόμες ιδέες, να γίνονται πραγματικότητα.
 • Έχετε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (ΕΦΚΑ).

Διαδικασία αίτησης

Αν διαβάσατε την παραπάνω περιγραφή προσεκτικά και αισθάνεστε ότι ταιριάζετε στον ρόλο, θα ήταν χαρά μας να μάθουμε περισσότερα για εσάς:

 • Παρακαλούμε να στείλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά στο info@thegreentank.gr.
 • Ως θέμα του e-mail σας χρησιμοποιήστε το ακόλουθο: «GTDATA» και το όνομά σας.
 • Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ένα βιογραφικό και μια επιστολή που να εξηγεί τα κίνητρα και την εμπειρία σας που σχετίζονται με τη θέση. Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά.
 • Προθεσμία υποβολής: 14 Δεκεμβρίου 2022 9 Δεκεμβρίου 2022

Το Green Tank ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το Green Tank προάγει ίσες ευκαιρίες και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, ή την αναπηρία.