Βιοποικιλότητα & Φυσικοί πόροι

Εξελίξεις στην πολιτική για τη βιοποικιλότητα

Στη διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Πολιτική και εφαρμογή της διατήρησης της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα» που οργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συμμετείχε η Ιόλη Χριστοπούλου ως προσκεκλημένη ομιλήτρια.

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας στις προκλήσεις για τη νέα χρονιά

Δήλωση της Ιόλης Χριστοπούλου και αναφορά στην έκθεση του Green Tank «Προτεραιότητα στη Φύση: Αξιολόγηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα» σε άρθρο της Μάχης Τράτσα στο ΒΗΜΑ της Κυριακής για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις της νέας χρονιάς.

Πόση προτεραιότητα δίνει η Ελλάδα στη φύση;

Σε τι βαθμό έχει ανταποκριθεί μέχρι σήμερα η Ελλάδα στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για τη βιοποικιλότητα; Η νέα έκθεση με τίτλο «Προτεραιότητα στη Φύση: Αξιολόγηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα» που δημοσιεύεται σήμερα αξιολογεί την πορεία υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και του πρώτου Σχεδίου Δράσης εφαρμογής της.

Η διατήρηση της ελεύθερης ροής του Αώου ποταμού και η προστασία του σημαντικά πλεονεκτήματα για την Ελλάδα

Με αφορμή την επέλαση του κυκλώνα “Ιανός” άρθρο της Αλεξάνδρας Παππά, Υπεύθυνης Προγραμμάτων στο Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο [MedINA] και της Ιόλης Χριστοπούλου για την αξία της προστασίας και διατήρησης ενός από τους τελευταίους ποταμούς ελεύθερης ροής στην Ευρώπη, του ποταμού Αώου.

Σχόλια επί των οκτώ σχεδίων δράσης για προστατευόμενα είδη και τύπους οικοτόπων

Το Green Tank συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση επί των σχεδίων ΚΥΑ για τη θεσμοθέτηση και υλοποίηση οκτώ σχεδίων δράσης ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος καταθέτοντας οριζόντια σχόλια και προτάσεις που αφορούν συνολικά στα σχέδια δράσης.