Παρατηρητήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων | Δημιουργία ΕΚοιν

Οι πολίτες κάνουν πράξη τη Δίκαιη Μετάβαση
Τελευταία ανανέωση: Μάρτιος 2023

5 Βήματα για μια ΕΚοιν

Ομάδα

Το πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα είναι η δημιουργία της ομάδας, δηλαδή η εύρεση ανθρώπων που έχουν την ίδια ανάγκη και μπορούν να συνεργαστούν για έναν κοινό σκοπό.

Διαμορφώνουν όλοι μαζί την πρώτη ιδέα για το τι έργο θέλουν να κάνουν και γιατί η Ενεργειακή Κοινότητα είναι το κατάλληλο εργαλείο για να το πετύχουν αυτό.

Νομική μορφή

Η ομάδα αποφασίζει ποιος τύπος ΕΚοιν ανταποκρίνεται καλύτερα στο σχέδιο και τις ανάγκες της.

Ξεκινάει τη διαδικασία για τη σύσταση αστικού συνεταιρισμού αποκλειστικού σκοπού με τη διαμόρφωση του καταστατικού.

Το καταστατικό της ΕΚοιν εγκρίνεται από τα ιδρυτικά μέλη.

ΓΕΜΗ

Το εγκεκριμένο καταστατικό της ΕΚοιν κατατίθεται στην Υπηρεσία μιας Στάσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), ώστε η κοινότητα να αποκτήσει νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα.

Εντός 3 μηνών υπάρχει η υποχρέωση καταβολής του συνεταιριστικού κεφαλαίου που έχει συμφωνηθεί αρχικά, διαφορετικά η κοινότητα λύεται.

Γενική Συνέλευση

Ακολουθεί η πρώτη Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τα παραπάνω ενημερώνεται το ΓΕΜΗ εντός είκοσι (20) ημερών.

ΑΦΜ –  Έδρα

Η Ενεργειακή Κοινότητα θα πρέπει να δηλώσει τη νόμιμη έδρα της, να αποκτήσει ΑΦΜ και να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό.

Τώρα λοιπόν η ΕΚοιν είναι έτοιμη να αρχίσει να υλοποιεί το σχέδιό της!

5 Βήματα για ένα έργο

Προσδιορισμός
αναγκών
Προσδιορισμός τεχνολογίας – Μελέτη
Εύρεση οικοπέδου – χώρου
Αίτημα σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ
Υλοποίηση έργου – σύνδεση
  • Η Ενεργειακή Κοινότητα δημιουργήθηκε για να καλύψει την ενεργειακή ανάγκη των μελών της ή για να ενεργοποιηθεί ευρύτερα στον χώρο των ΑΠΕ. Θα πρέπει λοιπόν, να προσδιοριστεί μέσω μιας μελέτης ο τρόπος που θα αναπτυχθεί το έργο της ΕΚοιν, να βρεθεί ο αναγκαίος χώρος, να ετοιμαστεί η κατάθεση σχετικού αιτήματος σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ – γεγονός που συνεπάγεται τη συγκέντρωση διαφόρων εγγράφων, όπως συμφωνητικά για το οικόπεδο ή βεβαίωση για τη γη υψηλής παραγωγικότητας.
  • Όταν το αίτημα πάρει έγκριση όρων από τον ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστή Δικτύου) θα μπορέσει να συνδεθεί στο δίκτυο. Και έπειτα το «στήσιμο» του έργου μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα ώστε να προχωρήσει και η σύνδεση.

Περισσότερες πληροφορίες

Δείγμα καταστατικού ενεργειακής κοινότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από την Ενεργειακή Κοινότητα Υπερίων

Οδηγός χρηματοδότησης ενεργειακών κοινοτήτων – δημοσίευση προγράμματος Horizon 2020 Sustainable Collective Citizen Action for a Local Europe (SCCALE) 203050

Κοινή Τάση Πλατφόρμα Ενημέρωσης της Greenpeace

Αποθετήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων – Energy Community Repository. Εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο 2022 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τοπικούς φορείς και πολίτες που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια ΕΚοιν σε αστικές περιοχές παρέχοντας τεχνικές και διοικητικές συμβουλές και να συμβάλει στη Δίκαιη Μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα.

Ως επέκταση του Αποθετηρίου Ενεργειακών Κοινοτήτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τον Συμβουλευτικό Κόμβο Ενεργειακών Κοινοτήτων της Υπαίθρου (Rural Energy Community Advisory Hub), ο οποίος έχει ως στόχο να ενθαρρύνει και να δώσει τη δυνατότητα σε πολίτες, μικρές επιχειρήσεις, αγρότες και τοπικές αρχές να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν ΕΚοιν στην ύπαιθρο.

Άνοιξε στις 22 Ιουνίου 2022 η πλατφόρμα αιτήσεων του Αποθετηρίου Ενεργειακών Κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε 150 Ενεργειακές Κοινότητες στην ΕΕ. Η τεχνική βοήθεια αφορά απευθείας υποστήριξη από ειδικούς για τη σύσταση της κοινότητας, την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου, την υλοποίηση του έργου κ.ά. Η πρόσκληση έκλεισε στις 31.12.2022.