Παρατηρητήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων | Λιγνιτικές περιοχές

Οι πολίτες κάνουν πράξη τη Δίκαιη Μετάβαση
Τελευταία ανανέωση: Ιούλιος 2023

Η ενεργειακή παράδοση των λιγνιτικών περιοχών της Ελλάδας, τη Δυτική Μακεδονία και την Αρκαδία, έχει οδηγήσει τις τοπικές κοινωνίες στην ενεργό συμμετοχή τους στη Δίκαιη Μετάβαση αξιοποιώντας το εργαλείο των Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Στις δύο λιγνιτικές περιοχές παρατηρείται σημαντική διαφορά τόσο στην ανάπτυξη όσο και στα χαρακτηριστικά των Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Στη Δυτική Μακεδονία σε διάστημα ενός έτους (Νοε 2021 – Νοε 2022) ιδρύθηκαν 85 νέες Ενεργειακές Κοινότητες (αύξηση 48%), 72 εκ των οποίων στις αμιγώς λιγνιτικές περιοχές (Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα).

Στην Αρκαδία σε διάστημα ενός έτους (Νοε 2021 – Νοε 2022) ιδρύθηκαν μόνο 3 νέες Ενεργειακές Κοινότητες και αυτές μάλιστα στην Τρίπολη και όχι στη λιγνιτική Μεγαλόπολη.

Εμπορικά έργα ενεργειακών κοινοτήτων

  • Δυτική Μακεδονία: Αύξηση 14% στις αιτήσεις εμπορικών έργων ΑΠΕ Ενεργειακών Κοινοτήτων (από 686 τον Νοέμβριο 2021 σε 782 τον Νοέμβριο 2022), σημαντικά υψηλότερο από την επικράτεια όπου το αντίστοιχο ποσοστό  είναι 9% (από 5,370 τον Νοέμβριο 2021 σε 5,867 τον Νοέμβριο 2022).
  • Αρκαδία: Αύξηση μόλις 1,5% στις αιτήσεις σύνδεσης εμπορικών έργων Ενεργειακών Κοινοτήτων (66 τον Νοέμβριο 2021 και 67 τον Νοέμβριο 2022), σημαντικά μικρότερη από την επικράτεια (9%).

Δυτική Μακεδονία: Aύξηση 133% στα ηλεκτρισμένα έργα (από 43 σε 100) και 156% στην εγκατεστημένη ισχύ (από  24.6 MW σε 63 MW) (Νοε 2021 – Νοε 2022).

Αρκαδία: Aύξηση στα ηλεκτρισμένα έργα (από 3 σε 9) και στην εγκατεστημένη ισχύ (από  1.3 MW σε 5.29 MW) στη χαμηλή – μέση τάση (Νοε 2021 – Νοε 2022).

Δυτική Μακεδονία: H ηλεκτρισμένη ισχύς των έργων ΑΠΕ των Ενεργειακών Κοινοτήτων αποτελεί το 20% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος έργων ΑΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Νοε 2022).

Αρκαδία: H ηλεκτρισμένη ισχύς έργων ΑΠΕ των Ενεργειακών Κοινοτήτων αποτελεί το 3.5% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος έργων ΑΠΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας (Νοε 2022).

Αυτοπαραγωγή Ενεργειακών Κοινοτήτων

Δυτική Μακεδονία: Δεύτερη Περιφέρεια σε αιτήσεις έργων το 2022 (31 αιτήσεις). Το ενδιαφέρον των πολιτών για κάλυψη ιδίων αναγκών μέσω Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι διαχρονικά αυξημένο.

Αρκαδία: Καμία αίτηση για έργο εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από Ενεργειακή Κοινότητα έως τον Νοέμβριο 2022, ενώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον (11 αιτήσεις).

Δυτική Μακεδονία: 1 ηλεκτρισμένο έργο (0,03MW), 19 αιτήσεις έχουν απορριφθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ λόγω αδυναμίας σύνδεσης και 2 έχουν ακυρωθεί.

  • Στη λιγνιτική Δυτική Μακεδονία η αύξηση των αιτημάτων για έργα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού την περίοδο Νοεμβρίου 2021 – Νοεμβρίου 2022 είναι πολύ μεγαλύτερη (244%) απ’ ότι για τα έργα στη χαμηλή και μέση τάση (14%).
  • Οι Ενεργειακές Κοινότητες στις λιγνιτικές περιοχές αναπτύσσονται ταχύτερα ως μια επιχειρηματική δραστηριότητα και πιο αργά, αλλά συνεχώς αυξητικά, ως ένα εργαλείο κάλυψης ιδίων ενεργειακών αναγκών.

Προηγούμενες Αναλύσεις