Παρατηρητήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων | Λιγνιτικές περιοχές

Οι πολίτες κάνουν πράξη τη Δίκαιη Μετάβαση
Τελευταία ανανέωση: Φεβρουάριος 2024

Η ενεργειακή παράδοση των λιγνιτικών περιοχών της Ελλάδας, τη Δυτική Μακεδονία και την Αρκαδία, έχει οδηγήσει τις τοπικές κοινωνίες στην ενεργό συμμετοχή τους στη Δίκαιη Μετάβαση αξιοποιώντας το εργαλείο των ενεργειακών κοινοτήτων.

Στις δύο λιγνιτικές περιοχές παρατηρείται σημαντική διαφορά τόσο στην ανάπτυξη όσο και στα χαρακτηριστικά των ενεργειακών κοινοτήτων.

Στη Δυτική Μακεδονία σε διάστημα ενός έτους (2022 – 2023) ιδρύθηκαν 2 νέες ΕΚοιν, σημαντικά λιγότερες από την περίοδο 2020 – 2021 που είχαν ιδρυθεί 128 νέες ΕΚοιν.

Στην Αρκαδία σε διάστημα ενός έτους (2022 –2023) συστάθηκαν 24 νέες ΕΚοιν (από 3 το 2022). Η αύξηση αυτή όμως δεν καταγράφηκε στη λιγνιτική Μεγαλόπολη, αλλά στην Τρίπολη (υφίστανται 36 ΕΚοιν) και στις άλλες περιοχές της Αρκαδίας (υφίστανται 5 ΕΚοιν).

Εμπορικά έργα ενεργειακών κοινοτήτων

  • Δυτική Μακεδονία: Κανένα νέο αίτημα για έργο σε σχέση το 2022. Το 2023 καταγράφονται 821 αιτήσεις έργων ισχύος 652.4 MW.
  • Αρκαδία: 41 αιτήσεις έργων ισχύος 9.4 MW το 2023 (από 3 έργα 0.2 MW από το 2022).
  • Δεν καταγράφεται κανένα έργο ΚΑΕ ή ΕΚΠ βάσει των διαθέσιμων δεδομένων έως τον Αύγουστο του 2023 σε Δυτική Μακεδονία και Αρκαδία.

Δυτική Μακεδονία: Μείωση 59.6% στο πλήθος των έργων που ηλεκτρίστηκαν (από 52 το 2022 σε 21 το 2023) και 61.3% στην ισχύ που ηλεκτρίστηκε (από  34.9 MW το 2022 σε 13.5 MW το 2023).

Αρκαδία: Αύξηση 50% στα ηλεκτρισμένα έργα (από 6 το 2022 σε 12 το 2023) και 109% στην ηλεκτρισμένη ισχύ (από  4.4 MW το 2022 σε 9.2 MW το 2023).

Δυτική Μακεδονία: H ηλεκτρισμένη ισχύς των έργων ΑΠΕ των ΕΚοιν αποτελεί το 22.9% της συνολικής ηλεκτρισμένης ισχύος έργων ΑΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Δεκ 2023).

Αρκαδία: H ηλεκτρισμένη ισχύς των εμπορικών έργων ΑΠΕ των ΕΚοιν αποτελεί το 9.6% της συνολικής ηλεκτρισμένης ισχύος έργων ΑΠΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας (Δεκ 2023).

Αυτοπαραγωγή Ενεργειακών Κοινοτήτων

  • Τα έργα αυτοπαραγωγής αφορούν τις ΕΚοιν του ν.4513/2028, ενώ δεν καταγράφεται κανένα έργο ΚΑΕ ή ΕΚΠ βάσει των διαθέσιμων δεδομένων έως τον Δεκεμβριο του 2023 σε Δυτική Μακεδονία και Αρκαδία.

Δυτική Μακεδονία: καμία νέα αίτηση έργων μεταξύ 2022 –2023 (34 αιτήσεις).

Αρκαδία: εκτόξευση αιτήσεων νέων έργων ΕΚοιν την περίοδο 2022 –2023 ( από 3 σε 43)  .

Δυτική Μακεδονία: Κανένα επιπλέον ηλεκτρισμένο έργο από τον Νοέμβριο του 2022. Παραμένει 1 ηλεκτρισμένο έργο ισχύος 0.03MW, ενώ εκκρεμούν 31 αιτήσεις ισχύος 19.9 MW.

Αρκαδία: Για πρώτη φορά ηλεκτρίστηκαν έργα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από ΕΚοιν το 2023 (9 έργα 0.5 MW). Κανένα από αυτά στην λιγνιτική περιοχή της Μεγαλόπολης.

  • Η λιγνιτική Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στην έβδομη θέση της κατάταξης μεταξύ των Περιφερειών ως προς τις αιτήσεις έργων αυτοπαραγωγής από ΕΚοιν (34 αιτήσεις 19.9MW).
  • Η Δυτική Μακεδονία είναι η πρώτη Περιφέρεια σε πλήθος και ισχύ εκκρεμών αιτήσεων έργων ΕΚοιν (454 έργα, 369.6 MW), ενώ  κατατάσσεται δεύτερη στα έργα που έχουν λάβει γνωστοποίηση αδυναμίας σύνδεσης λόγω έλλειψης δικτύου (589 έργα, 490.7 MW).
  • Την περίοδο 2022 – 2023 δεν κατατέθηκε καμία νέα αίτηση από ενεργειακή κοινότητα στη Δυτική Μακεδονία ούτε για εμπορικά έργα ούτε για έργα αυτοπαραγωγής. Όμως κατατέθηκαν 316 νέες αιτήσεις για έργα αυτοπαραγωγής από νοικουριά, αγρότες και άλλους φορείς, γεγονός που δείχνει τη στροφή του ενδιαφέροντος των πολιτών προς την αυτοπαραγωγή για κάλυψη ιδίων ενεργειακών αναγκών.