δίκαιη μετάβαση

Ο ρόλος της κοινοτικής ενέργειας στη Δίκαιη Μετάβαση: το παράδειγμα της Ελλάδας, οι προκλήσεις και οι προοπτικές

Το Green Tank συνδιοργάνωσε ειδική συνεδρία για την «Κοινοτική ενέργεια και τη Δίκαιη Μετάβαση στις λιγνιτικές περιοχές» κατά τη διάρκεια του European Citizen Energy Academy (EUCENA) Summer School.