δίκαιη μετάβαση

Θετικά βήματα στο σ/ν του ΥΠΕΝ – Αναγκαίες οι βελτιώσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση

Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές- Ενσωμάτωση των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944»

Χωρίς ενεργειακές κοινότητες και χωρίς έμφαση στην κλιματική ουδετερότητα ή τη νεολαία οι 3 νέες δράσεις του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ύψους €418 εκ.

Σχόλια του Green Tank κατά την ψηφοφορία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΔΑΜ για τις δράσεις του Προγράμματος.

Ενημερωτικό Δελτίο για τη Δίκαιη Μετάβαση #4

Δημοσιεύτηκε το τέταρτο ενημερωτικό δελτίο του Green Tank για τις εξελίξεις του τελευταίου εξαμήνου που σχετίζονται με τη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών σε Ελλάδα και Ευρώπη (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2022).

Το Green Tank στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» (ΠΔΑΜ) 2021-2027 συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 18 Οκτωβρίου 2022, σηματοδοτώντας την έναρξη της φάσης υλοποίησης του σχεδίου για τη Δίκαιη Μετάβαση στην Ελλάδα.