Ενημερωτικό Δελτίο για τη Δίκαιη Μετάβαση #7

Δημοσιεύθηκε το έβδομο ενημερωτικό δελτίο του Green Tank για τις εξελίξεις του τελευταίου εξαμήνου που σχετίζονται με τη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών σε Ελλάδα και Ευρώπη (Ιανουάριος – Ιούλιος 2024).

Το δελτίο περιλαμβάνει τις θεσμικές εξελίξεις της περιόδου, νέα από την Ελλάδα και την Ευρώπη, μια ειδική ενότητα αφιερωμένη στις ενεργειακές κοινότητες, αρθρογραφία και σχόλια σε σχετικές διαβουλεύσεις.

Η Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών είναι το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας για ολόκληρη την Ευρώπη και βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η απεξάρτηση από τον λιγνίτη και η στροφή του παραγωγικού μοντέλου σε βιώσιμη κατεύθυνση αποτελούν τη σημαντικότερη σύγχρονη αναπτυξιακή πρόκληση για τη χώρα. Καθώς οι εξελίξεις γύρω από τα ζητήματα μετάβασης σε Ελλάδα και Ευρώπη είναι διαρκείς, με αυτό το newsletter επιδιώκουμε να ενημερώσουμε για τις σημαντικότερες από αυτές, στηρίζοντας την εθνική προσπάθεια για την κοινωνικά δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών της χώρας.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο εδώ.