Ιωάννα Σούκα

Ιωάννα Σούκα

Αναλύτρια δεδομένων

Η μελέτη και αξιοποίηση των δεδομένων για τη βελτίωση της κοινωνίας και της οικονομίας, τη δίκαιη κατανομή πόρων, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν οδηγό στην επαγγελματική και ακαδημαϊκή πορεία της Ιωάννας.

Η Ιωάννα έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, ακολουθώντας τον τομέα της Ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της αλλά και της πρακτικής άσκησης στο Πανεπιστήμιο της Δανίας (DTU) και το ΕΚΕΤΑ, ασχολήθηκε με την ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε οικιακούς καταναλωτές, έξυπνα δίκτυα και συστήματα τηλεθέρμανσης.

Στην επαγγελματική της πορεία έχει ασχοληθεί με την ανάπτυξη λογισμικού για πρόβλεψη της ζήτησης, τη διαχείριση ομάδων καθώς και την τεχνική υποστήριξη και αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Συμμετέχει σε πρωτοβουλίες και φορείς με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, εστιάζοντας στην κλιματική αλλαγή και την προστασία και ανάπτυξη του οικοσυστήματος σε τοπικό επίπεδο.