Ιωάννα Θεοδοσίου

Ιωάννα Θεοδοσίου

Συνεργάτιδα πολιτικής

Η διαμόρφωση πολιτικών για μια κοινωνία και οικονομία με άξονα την βιωσιμότητα, τη δικαιοσύνη και την περιβαλλοντική προστασία αποτελούν για την Ιωάννα βασικά ζητούμενα τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στην επαγγελματική της πορεία.

Η Ιωάννα είναι γεωπόνος με σπουδές στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ασχολήθηκε με τη διαμόρφωση πολιτικών για τα βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα, την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, την άμεση διάθεση της τροφής και τις αγορές αγροτών καθώς και με την παρακολούθηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών και νομοθεσίας για το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, τους υδατικούς πόρους, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή, και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πριν ενταχθεί στην ομάδα του Green Tank το 2020, υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης της Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής των Ελλήνων, όπου ασχολήθηκε με τον συντονισμό και την επιστημονική επιμέλεια των θεματικών συνεδριάσεων και εκθέσεων των Επιτροπών.