Μιχάλης Πετράκος

Μιχάλης Πετράκος

Mέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής

Ο Μιχάλης Πετράκος είναι Διπλωματούχος Ναυπηγός (ΕΜΠ) και διδάκτορας Στατιστικής του Πανεπιστημίου του Wyoming και μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών του Κέντρου κοινών ερευνών (JRC) της ΕΕ. Έχει ασχοληθεί ερευνητικά με μεγάλο φάσμα αντικειμένων (θαλάσσιο περιβάλλον, τηλεπισκόπηση, επίσημες στατιστικές, βιοστατιστική κλπ).
Δραστηριοποιήθηκε από τη δεκαετία του 80 στον οικολογικό χώρο. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Οικολογικής ομάδας Πολυτεχνείου και των Οικολόγων Εναλλακτικών καθώς και μέλος του ΚΣ της ΕΦΕΕ. Ήταν ιδρυτικό μέλος των Οικολόγων Πράσινων και συντονιστής της Εκτελεστικής Γραμματείας το 2009-2010. Συμμετέχει σε οργανώσεις και κινήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη κινητικότητα. Τα τελευταία χρόνια, ως επιστημονικός συνεργάτης του Δήμου Πρεσπών ασχολείται κυρίως με ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης στις προστατευόμενες περιοχές.