Τάσος Κρομμύδας

Τάσος Κρομμύδας

Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής

Ο Τάσος Κρομμύδας είναι Senior Programme Officer στο Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med), με έδρα την Αθήνα. Από το 2016 ασχολείται με θέματα υδατικών πολιτικών στις χώρες της Μεσογείου και την αλληλεπίδραση τους με άλλες πολιτικές, μηχανισμούς χρηματοδοτήσεων και διαδικασίες διακυβέρνησης προς την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

Το 2013-2015, υπήρξε σύμβουλος του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ για την ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στις στρατηγικές για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης. Μεταξύ άλλων ηγήθηκε της διαμόρφωσης του Περιφερειακού Πλαισίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή που εγκρίθηκε από τις μεσογειακές χώρες στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης.

Προηγουμένως, είχε 10ετή εμπειρία ως σύμβουλος σε θέματα πράσινων πολιτικών σε τοπικό (ειδικός σύμβουλος Δημάρχου Αθηναίων), ευρωπαϊκό (επιστημονικός συνεργάτης ευρωβουλευτή) και εθνικό επίπεδο, ρυθμιστικών πτυχών των πολιτικών στήριξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και συντονισμού εκστρατείας ΜΚΟ για τις κλιματικές αλλαγές.

Είναι κάτοχος MSc στα Οικονομικά και την Πολιτική της Ενέργειας (University of Surrey) και Διπλώματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο).