Πρόταση για κοινό ψήφισμα με τοπική αυτοδιοίκηση

Επιδιώκοντας την προώθηση του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας το Δίκτυο ΟΦΕΛΟΣ απέστειλε σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας στην Περιφέρεια, στους Δήμους και την Π.Ε.Δ. Δυτ. Μακεδονίας ευελπιστώντας στη διαμόρφωση μιας ουσιαστικής συνεργασίας προς όφελος της περιοχής. Προτείνει την δέσμευση όλων των μερών ώστε:

  1. Να αποτελέσει η Δυτική Μακεδονία ένα πετυχημένο παράδειγμα ανάπτυξης των Ενεργειακών Κοινοτήτων με ευρεία συμμετοχή των πολιτών, των επιχειρήσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  2. Να προωθηθεί ένα κοινό πλαίσιο αιτημάτων προς τα αρμόδια υπουργεία για την υποστήριξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων στη Δυτική Μακεδονία, δεδομένης της ανάγκης υποστήριξης της περιοχής και των πολιτών λόγω της απολιγνιτοποίησης.
  3. Να υπάρξουν κοινές δράσεις και να ενταχθούν οι Ενεργειακές Κοινότητες στον τοπικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και να αποτελέσουν βασικό στοιχείο για τη Δίκαιη Μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία.

Περισσότερα