Νομοσχέδιο ΥΠΕΝ: Στήριξη στις λιγνιτικές περιοχές, αποδυνάμωση του ΟΦΥΠΕΚΑ

Τοποθέτηση της Ιόλης Χριστοπούλου στη διαδικτυακή ακρόαση φορέων επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο βρίσκεται σε επεξεργασία στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων, την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2021.

Η αρχική τοποθέτηση της:

Η Ιόλη Χριστοπούλου κατά την τοποθέτηση της εστίασε σε συγκεκριμένα στοιχεία νομοσχεδίου επισημαίνοντας ότι είναι θετικό ότι προβλέπεται εθνική χρηματοδότηση για τις λιγνιτικές περιοχές μέχρι το 2030 από τα έσοδα δημοπράτησης δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (περίοδος 2021-2030). Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που αξιοποίησε τους πόρους του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών για τη δίκαιη μετάβαση από το 2018. Με τη συγκεκριμένη διάταξη δείχνει μια καλοδεχούμενη συνέπεια και συνέχεια του κράτους.

Η διάταξη απαντά σε ένα πάγιο αίτημα τοπικών φορέων καθώς και δική μας πρόταση. Οι πόροι αυτοί αποτελούν πολύτιμο συμπλήρωμα στη σημαντική μεν αλλά ανεπαρκή δε χρηματοδότηση που δίνεται από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) που σχεδιάζεται αυτή την περίοδο. Πρόσθεσε όμως, ότι απαιτείται η αξιοποίηση των πόρων πρέπει να είναι συμβατή με τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης, ώστε να εξυπηρετεί έναν ενιαίο σχεδιασμό μετάβασης.

Συνέχισε επισημαίνοντας ότι στην ίδια διάταξη δεν υπάρχει πλέον αναφορά στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) ανάμεσα στους δικαιούχους. Εάν η διάταξη αυτή υιοθετηθεί τότε ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα χάσει τη δυνατότητα να λαμβάνει χρηματοδότηση για ολόκληρη τη δεκαετία 2021-2030 από αυτή την πηγή, παρόλο που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του και την υλοποίηση δράσεων. Αυτό θα αποτελέσει σοβαρό πλήγμα για τον νεοσύστατο οργανισμό, ενώ αν προβλεφθεί, τότε θα είναι δικαιούχος και το ποσοστό επί των εσόδων θα καθορίζεται κάθε χρόνο με βάση τις ανάγκες.

Επιπλέον αναφέρθηκε και σε άλλα δύο σημεία του νομοσχεδίου που επιχειρείται η αποδυνάμωση του ΟΦΥΠΕΚΑ. Πρώτον, η απαλοιφή αναφοράς στη “διατήρηση της βιοποικιλότητας” από τους σκοπούς του οργανισμού ενώ, οι προστατευόμενες περιοχές, τη διαχείριση των οποίων αναλαμβάνει είναι θεμελιώδης λίθος και αναπόσπαστο κομμάτι της διατήρησης της βιοποικιλότητας. Δεύτερον, η μείωση της ανεξαρτησίας του ΟΦΥΠΕΚΑ κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων έργων στις προστατευόμενων περιοχών με την προσθήκη υποχρέωσης προ-υποβολής στη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής των γνωμοδοτήσεων επί των έργων – ειδικά των μεγάλων έργων – που σχεδιάζονται στις προστατευόμενες περιοχές, αντί να έχει την τελική ευθύνη για αυτές.

Οι δύο αυτές αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο δεν θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές. Αντίθετα, το ΥΠΕΝ παρέχοντας στήριξη στον ΟΦΥΠΕΚΑ θα μπορούσε να συμπληρώσει κενά στο υφιστάμενο πλαίσιο, όπως με την ανάθεση προ-ανακριτικών καθηκόντων στα στελέχη του ΟΦΥΠΕΚΑ για τη φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών και τον καθορισμό (συν)αποφασιστικών αρμοδιοτήτων στις συμμετοχικές επιτροπές διαχείρισης που θα λειτουργούν συνδυαστικά με τις τοπικές μονάδες του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Επίσης, η Ιόλη Χριστοπούλου απάντησε σε ερωτήσεις μελών της Επιτροπής:

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόμνημα που κατατέθηκε στα μέλη της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με τα σχόλια του Green Tank εδώ.

Ολόκληρη τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ.