Ετήσιος Πολιτικός Διάλογος της πρωτοβουλίας για τις λιγνιτικές περιοχές σε μετάβαση

Στις 7 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε ο 3ος Ετήσιος Πολιτικός Διάλογος της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις λιγνιτικές περιοχές σε μετάβαση με φυσική παρουσία στο Ovideo της περιοχής Asturias της Ισπανίας. Ο προηγούμενος πολιτικός διάλογος είχε διεξαχθεί τον Νοέμβριο 2019 στο Görlitz της Γερμανίας και λόγω της πανδημίας Covid-19 δεν πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Στόχος της συνάντησης ήταν να δώσει φωνή σε όσες περιοχές ηγούνται της μετάβασης, σε αυτούς που τη σχεδιάζουν και την υλοποιούν στις λιγνιτικές περιοχές, σε περιοχές με τύρφη και εξορύξεις σχιστολιθικού πετρελαίου στην ΕΕ. Από την τελευταία συνάντηση μέχρι σήμερα, το πολιτικό σκηνικό έχει αλλάξει ραγδαία, όχι μόνο λόγω της πανδημίας αλλά και λόγω της στροφής της ευρωπαϊκής πολιτικής που εκφράστηκε με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αλλά και την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πλέον υφίσταται ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης για τις περιοχές έντασης άνθρακα, αλλά και το σχέδιο RePowerEU για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό ορυκτό αέριο. Ως εκ τούτου ο πολιτικός διάλογος για τις λιγνιτικές περιοχές σε μετάβαση αποκτά διαφορετική βαρύτητα.

Ο ρόλος των λιγνιτικών περιοχών σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ενεργειακό τοπίο απασχόλησε τη συζήτηση. Επισημάνθηκε η ανάγκη επιτάχυνσης της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, τόσο για τη συγκράτηση των τιμών όσο και για τη διασφάλιση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης την επόμενη δεκαετία. Ακόμα η διαφοροποίηση των οικονομιών των λιγνιτικών περιοχών μέσω πράσινων θέσεων εργασίας, αναδείχθηκε από τη συζήτηση ως ένας τρόπος για να τοποθετηθεί στρατηγικά η Ευρώπη σε βασικές αλυσίδες αξίας (αιολική, ηλιακή, μπαταρίες, Η2 κ.λπ.). Τέλος, ο πολιτικός διάλογος επικεντρώθηκε στη σημασία της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στα διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης και σε συμμετοχικές διαδικασίες για μια Δίκαιη Μετάβαση. Τονίστηκε η σημασία της διατήρησης μιας ισχυρής αίσθησης της ταυτότητας και του «ανήκειν»  στις λιγιτικές περιοχές, καθώς αυτή η αίσθηση μπορεί στην πραγματικότητα να να φέρει τους ανθρώπους κοντά για να οραματιστούν από κοινού το μέλλον των περιοχών τους.

Τη συζήτηση που διεξήχθη μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ και εδώ, ενώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να βρείτε εδώ.